Nieuws
Bouwer Kulturhus hield financiële gegevens achter

De inmiddels failliete bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, wist in het najaar van 2017 al dat de bouw ongeveer twee maal zo duur zou worden als gedacht. Een raming van AlphaPlan bouwmanagement waarin dat stond, verdween bij SSB echter in een la.

Dat hebben direct betrokkenen aan Vlietnieuws laten weten. In een ‘Plan van aanpak’ uit november 2017, een half jaar nadat SSB het contract voor de bouw kreeg, wordt gesproken over ‘een calculatie die ruim uitgaat boven het beschikbaar gestelde budget’. Dat wordt echter cijfermatig niet onderbouwd.

Oorspronkelijk wilde de gemeente 2,34 miljoen euro aan het Kulturhus besteden. Later werd dat bedrag opgetrokken naar 2,8 miljoen euro. Inmiddels staat de teller op 4,4 miljoen euro. Dat is exclusief een betaling van 214.000 euro die de gemeente nog aan SSB had moeten doen, doch door het faillissement van SSB niet werd gedaan.

In het ‘Plan van Aanpak’ staat dat SSB afziet van het maken van winst op de bouw van het Kulturhus. Het bedrijf wil vijftien procent van het bouwbudget op termijn terugsluizen naar het onderwijs. Door het faillissement is dat onmogelijk geworden.

SSB stelt verder de energiebesparende LED-verlichting en een warmtepomp in het gebouw zelf te willen bekostigen. Men zoekt daarvoor naar externe financiers, zo staat er.

In het Plan van aanpak stelt SSB dat door het principe van slim scholen bouwen (eerst casco, dan gevels/dak gevolgd door installatie en afbouw; voor elk onderdeel één partij verantwoordelijk, veel prefabricage) risico’s gereduceerd worden en ‘faalkosten’ enorm dalen ten opzichte van normale bouw. Men is ook veel sneller klaar.

Van de andere kant staat er in het Plan van aanpak dat sommige veranderingen ná oplevering moeten worden doorgevoerd ‘om het proces niet te verstoren’. Door de actuele situatie in de bouwwereld zou ook niet altijd de ideale aanpak te volgen zijn en zouden alternatieve materialen gezocht moeten worden die sneller leverbaar zijn.

SSB schrijft dat de prijs voor een bouwproject als het Kulturhus ‘normaliter’ 25 tot 30 procent hoger zou zijn. Het wordt ‘een stevige uitdaging’ genoemd het geheel met een sluitende begroting te realiseren. Daarvoor is wel een ‘optimale afstemming’ met de gemeente nodig.

De ‘onvoorziene hausse’ in de bouwwereld leidt, aldus SSB, tot krapte aan personeel, materieel en machines. Er zijn prijsstijgingen van 25 tot 30 procent, met uitschieters naar 100 procent. Gecontracteerde partijen haken af omdat ze elders meer kunnen verdienen; nieuwe partijen vragen meer geld.

Over zichzelf schrijft SSB dat men kracht en ervaring van de markt bundelt. De oprichters – SSB werd een maand voor het sluiten van het bouwcontract opgericht – hebben ‘ruime relevante ervaring’.

SSB zegt ‘borg’ te staan voor levering van het Kulturhus conform de specificaties. In het Plan van aanpak staat echter ook dat oplevering, gedacht voor de zomer van 2018, verschuift naar het najaar (het gebouw is nu nog niet af, red.)

De bouwer belooft in het Plan van aanpak ook om vijf procent van de contractsom te besteden aan ‘social return’: iets terugdoen voor de samenleving. SSB wil dat invullen door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, hoe lastig dat volgens de onderneming ook is. Of dit feitelijk is gebeurd is onbekend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter