De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft erg hoge kosten voor jeugdzorg. De kosten waren voor jeugdhulp in 2018 € 4,5 miljoen hoger dan in 2017. Het aantal jeugdigen dat hulp kreeg, nam nauwelijks toe: 2101 jeugdigen in 2017 en 2117 in 2018. De hulpkosten per jeugdige stegen wel met 23 procent.

Al op 8 september 2014 heeft toenmalig wethouder Rozenberg verklaard dat er maximaal 4,2 miljoen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zou gaan. Als er meer geld nodig was, zou dat door het Rijk moeten worden opgebracht. Dit was een uitdrukkelijke voorwaarde van de raad en hier lag een duidelijke toezegging van de wethouder.

,,De gemeente gaat geen cent extra bijleggen”, was zijn antwoord op vragen uit de raad toen gemeld werd dat de kosten wel met 5 miljoen konden oplopen. Ook zegde hij toe dat de gemeente geen personeel van het oude bureau Jeugdzorg in dienst zou nemen, dus dat het CJG geen onderdeel van het gemeentelijk apparaat worden.

Begin 2015 bleken deze toezeggingen loos. De gemeente bleek geheel verantwoordelijk te zijn voor alles: geld en werknemers. In 2017 zou er volgens de wethouder een evaluatie van het CJG en inkoopbureau voor de zorg MH10 komen. Die is nooit gekomen. Wel werd in 2017 aangekondigd dat er 1,9 miljoen aan geld structureel bij moest om het CJG haar werk te kunnen laten doen en ook dat het CJG zelfstandig zou worden.

De stijgende kosten komen ten eerste voort uit kunstmatige verhoging van de vraag. Kinderen met PDDS-NOS, ADHD, etc., worden bij jeugdzorg naar binnen geschoven, terwijl dat bij ‘Onderwijs’ hoort. Daarvoor zijn bijvoorbeeld de Samenwerkingsverbanden.

Veel van de medewerksters van jeugdzorg zijn jong. Hun opleiding is of MBO of PABO. Te weinig levenservaring voor dergelijk complex werk. Daardoor duren trajecten erg lang. Ze werken ook nog vrijwel allemaal in deeltijd waardoor 1 casus meerdere medewerkers heeft. De communicatie omtrent casus is daardoor vaak belabberd.

Door gebrek aan ervaring met complexe zaken en levenservaring gaat er nog meer mis. Er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan: als iemand een mooi verhaal vertelt en het goed presenteert, dan wordt dat geloofd. Opgeschreven, keer op keer copy-paste. Rechters hebben het te druk om aan waarheidsvinding te doen. Advocaten verdienen goud geld aan dergelijke gecompliceerde zaken.

Er worden dus heel veel (dramatische) fouten gemaakt. Mensen die dit overkomen is, en nog geld overhebben na alle rechtszaken die zijn gevoerd, hebben rechtszaken tegen jeugdzorg gevoerd. Velen hebben gelijk gekregen. Jeugdzorg moet schadevergoedingen betalen. Om de kapotte jeugd én ouders weer op te lappen. Met zware therapieën. En proceskosten vergoeden.

Die schadevergoedingen kunnen oplopen tot €55.000 per ‘geval’. Voor Leidschendam-Voorburg is uitgerekend dat voormalig Bureau Jeugdzorg (BJz), dat nu het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heet, in 2018 en 2019 € 5 tot 6 miljoen per jaar aan schadevergoedingen moest betalen. Dat staat niet in de jaarverslagen.

In het jaarverslag 2018 schijnt een hele grote kop Algemeen te zijn van zo’n € 1 miljoen. Daarnaast schijnen er nogal wat mensen op de loonlijst te staan; de loonsom is hoog. Er staat niet in hoeveel uur ze werken. Het kan dus zomaar dat iemand een paar uur werkt, daar €5000 voor krijgt, en dat het ingeboekt wordt voor bijvoorbeeld €55.000. Het jaarverslag is helaas niet openbaar. De accountantsverklaring wordt niet verstrekt.

De gemeenteraad zou het jaarverslag zeker moeten krijgen omdat het gemeenschapsgeld is. En de gemeenteraad dient te controleren of het geld juist besteed wordt door het jaarverslag te bestuderen. Desnoods onder geheimhouding als er weer geheimzinnig wordt gedaan en geschermd gaat worden met ‘privacy’. En door er inhoudelijke vragen over te stellen.

Net zo lang totdat duidelijk is wat welke post EXACT inhoudt. Dus: waarom jeugdzorg zoveel geld kost: €10,5 miljoen, 10% van ons (besteedbare) gemeentelijke begroting. En waarom er nu 4,9 miljoen extra nodig is. Exact weten, doorvragen dus.

In 2014 heeft de toenmalig wethouder de raad toegezegd dat de jeugdzorg geen cent meer zou krijgen dan 4,2 miljoen. Niemand die dat nog weet, of ernaar verwijst. Men neemt ‘gewoon’ aan dat dit exorbitante bedrag nodig is. De vraag naar waarom, waardoor, etc. wordt niet eens gesteld!

Ik vind het verbazingwekkend dat niemand in de gemeenteraad vraagt om een grondig onderzoek naar de kosten van jeugdzorg. En naar het daarbij behorende inkoopbureau MH10, dat trajecten inkoopt. Daar werken inkopers. Geen mensen die inhoudelijk verstand hebben van de trajecten die ingekocht worden.

Raad, weet waarover u praat.

(Philippine Hohage)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter