Nieuws
Nieuwe manier vergaderen gemeenteraad mislukt

De nieuwe manier waarop de gemeenteraad sinds maart 2018 vergadert, heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd. Op de meeste onderdelen is geen verbetering opgetreden ten opzichte van de vroegere werkmethode. In een cijfer uitgedrukt krijgt het nieuwe model een 4,9.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van de griffie is gedaan. In maart 2018 voerde de gemeenteraad het zogenoemde Raadforum is: een vaste vergaderdag met drie delen: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. De commissies werden afgeschaft; beeldvorming kwam in de plaats van presentatieavonden, Open Raadhuis en (veelal) inspraak van inwoners en instellingen.

Uit het onderzoek bleek dat alleen het verdwijnen van ‘dubbele’ vergaderingen – onderwerpen werden in de commissie en in de raad besproken – en een vaste vergaderdag als positief worden ervaren. De werkdruk is bovendien iets lager geworden en er wordt effectiever vergaderd.

Bij zaken als de betrokkenheid van de inwoners, spreiding van de werkdruk voor gemeenteraadsleden, meer inhoudelijke debatten, het beperken van debatten tot hoofdlijnen, een evenwichtiger besluitvorming, een gemeenteraad die kaders stelt aan B&W en een betere machtsverdeling tussen gemeenteraad en B&W heeft het nieuwe model geen verbetering opgeleverd.

Geconstateerd is dat er bij de invoering van het nieuwe systeem te veel doelstellingen waren maar dat tegelijk een deugdelijke analyse over de problemen met het oude systeem er niet was. Binnen de gemeenteraad was er onvoldoende draagvlak voor de invoering van een nieuw vergadermodel. Bovendien bood het reglement van orde geen houvast want dat is onduidelijk.

Om de zaak te verbeteren is er een diepgaand inhoudelijk gesprek nodig tussen alle betrokkenen; moet de werkwijze zo veranderen dat er maatwerk mogelijk is en differentiatie; zijn er betere procedures nodig; moet de interactie met bewoners beter en moet het vergadermodel een middel worden in plaats van een doel.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter