Nieuws
Negatieve cultuur in gemeenteraad

Er hangt een negatieve cultuur in de vergaderingen van de gemeenteraad. Dat is echter wel minder geworden sinds de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018. Dat stelt adviesbureau Necker van Naem in een rapport over de werkwijze van de gemeenteraad, gemaakt in opdracht van de griffie.

Het negatieve blijkt uit het politiseren van het debat, ongewenste persoonlijke uitlatingen en het gebruik maken van onduidelijkheden in het reglement van orde. De negatieve cultuur bestaat tussen fracties maar ook tussen individuele raadsleden.

De negatieve cultuur heeft ertoe bijgedragen dat nagedacht werd over een nieuw vergadermodel voor de gemeenteraad dat in maart 2018 werd ingevoerd. Duidelijk is echter dat zulks geen cultuurverandering teweeg heeft gebracht.

Necker van Naem stellen dat een juiste vergadervorm wel van invloed kan zijn op de cultuur en dynamiek in de gemeenteraadszaal. Gedacht kan dan worden aan andere spelregels en procedures, de rol van de voorzitter en het niet alle onderwerpen bespreken in een beraad van de voltallige gemeenteraad maar in andere vergaderingen. In de gemeenteraad wordt een debat immers snel politiek in plaats van inhoudelijk, aldus het bureau.

Zoals Vlietnieuws eerder berichtte is het in maart 2018 ingevoerde nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad een mislukking geworden. Een werkgroep bestaande uit gemeenteraadsleden van alle partijen gaat nu onder leiding van gemeenteraadslid Floor Kist (GroenLinks) verbeteringen uitwerken. Dit najaar zou daarover beslist moeten worden.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter