Nieuws
Gemeente vergeet belofte bij digitale kennisgeving

De gemeente gaat op maandag 1 juli over op digitale kennisgeving. Dat wil zeggen dat berichten van het gemeentebestuur die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, digitaal worden verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De ‘verzending’ geschiedt door plaatsing in het digitale Gemeenteblad. Dat is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Dat blijkt uit de Verordening digitale kennisgeving gemeente Leidschendam-Voorburg, die de gemeente heeft gepubliceerd. De eerder aan de gemeenteraad gedane belofte dat schriftelijke publicaties blijven bestaan als aanvulling op de digitale – echter minder gedetailleerd en later – staat niet in de verordening noch in de toelichting. De gemeenteraad dwong dat af ten behoeve van ouderen en mensen die niet zo handig zijn met een computer.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht inwoners, bedrijven en anderen op de hoogte te brengen van allerlei gemeentelijke berichten, zoals aanvragen, meldingen, ontwerpbesluiten en besluiten. Doel van deze zogeheten ‘kennisgevingen’ is ervoor te zorgen dat potentieel geïnteresseerden effectief kennis kunnen nemen van berichten die voor hen van belang kunnen zijn. Dat kan zijn in verband met mogelijke inspraak (zienswijzen), met een mogelijkheid om in bezwaar of in beroep te komen, maar het kan ook om een meer algemene voorlichtingsfunctie gaan.

Momenteel geldt dat in de meeste gevallen voor ‘kennisgevingen’ de publicatie in een huis-aan-huisblad de wettelijk voorgeschreven publicatievorm is. In de nabije toekomst (1-2 jaar) is het wettelijk verplicht om ‘kennisgevingen’ in het digitale Gemeenteblad (op overheid.nl) te publiceren. Het einddoel is informatievoorziening op maat, waarbij burgers zich digitaal kunnen laten attenderen op berichten waarnaar hun specifieke belangstelling uitgaat (via e-mail service of de app ‘Overuwbuurt’). Maar ook nu al mag een gemeente ervoor kiezen om de digitale publicatievorm (het digitale Gemeenteblad) aan te wijzen als dé geldende publicatievorm.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter