Nieuws
Miljoenenbezuinigingen en lastenverzwaringen

De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP gaan onverkort akkoord met miljoenenbezuinigingen bij de gemeente en lastenverzwaringen voor de burgers. Het gaat daarbij om bedragen die oplopen tot 3,8 miljoen euro per jaar.

Dat bleek tijdens een gemeenteraadsdebat over de zogenoemde Kadernota 2020-2023 waarin de contouren staan van de gemeentelijke begroting. In de nota wordt nog gesproken over ingrepen tussen 2,2 en 2,8 miljoen euro. Inmiddels staat al vast dat daar een miljoen euro bij komt.

De fractieleiders van de vier coalitiepartijen gingen geen van allen concreet in op de financiële situatie van de gemeente. Namens de VVD stelde mevrouw Kortman dat de lasten zo laag mogelijk moeten blijven en er bezuinigd moet worden op die terreinen waar er tekorten ontstaan.

Ze noemde de financiële staat van de gemeente ‘zorgelijk’ en de tekorten in de jeugdhulp en bijstand ‘een heel groot probleem’. Zij riep B&W op niet te verslappen bij het besparen in de uitgaven.

Fred Duyn (CDA) zei dat B&W de 3,8 miljoen euro ‘moeten vinden’. Het alsmaar een greep doen in de financiële reserves om gaten te dichten ‘kan zo niet doorgaan’. Voor de jeugdhulp stelde hij voor budgetplafonds in te voeren.

Namens de PvdA stelde Jochem Streefkerk ronduit de maatregelen van B&W te steunen. Hij sloot daarbij verdere lastenverhogingen in de toekomst niet uit. Streefkerk dreigde wel een bezuiniging van 325.000 euro op de bibliotheken te blokkeren als er geen goed toekomstplan voor de bieb op tafel ligt.

Kees Verschoor (ChristenUnie-SGP) zei dat de aangekondigde bezuinigingen geen schade aanrichten aan voorzieningen. Het dekken van tekorten door gebruik te maken van de financiële reserves kon hij billijken. Hij sprak over ‘een verstandig beleid’ dat leidt tot een begroting in evenwicht.

De oppositie haalde hard uit richting de coalitie. Frank Rozenberg (GBLV) verweet de coalitie een gebrek aan lef en stelde dat er tegenwoordig een gokkast in de kamer van B&W staat.

Jacco van Maldegem (D66) herhaalde zijn uitspraak van vorig jaar dat de coalitie danst op een vulkaan. Moeilijke keuzes worden vooruit geschoven, tekorten worden opgevangen via de reserves en bezuinigingen worden niet ingevuld, zo betoogde hij.

Van Maldegem diende een sluitende tegenbegroting in waarbinnen lastenverzwaringen vervallen en er jaarlijks 1 miljoen euro overblijft voor nieuw beleid (Vlietnieuws berichtte daar gisteren over).

GroenLinks-fractieleider Jeroen van Rossum verweet de coalitie een gebrek aan visie, daadkracht en lef. Volgens hem zijn de vier betrokken partijen alleen maar met zichzelf bezig en zijn de wethouders te zeer aan hun ambt verknocht in plaats van het dienen van de belangen van de gemeente. Hij riep de coalitie op in de zomermaanden eens goed te gaan nadenken over de eigen positie.

Eén jaar coalitie typeerde Van Rossum als ‘futloos, in zichzelf gekeerd, beleid dat verstopt wordt in uitstel’. Wie kritische vragen stelt krijgt sussende woorden te horen en ‘het komt wel goed’. Daarbij wordt volgens de GroenLinks-voorman ook gejokt. Die bewering werkte hij echter niet nader uit.

Rozenberg, Van Maldegem en Van Rossum bekritiseerden in hun betogen met name CDA-wethouder Juliette Bouw. Zij is verantwoordelijk voor de jeugdhulp (waar jaarlijks miljoenen tekorten optreden) en de komst van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam. Een besluit daarover is recent uitgeschoven tot rond de jaarwisseling.

Het debat wordt vanavond voortgezet.