Nieuws
Nieuwe lastenverhogingen niet uitgesloten

Nieuwe lastenverhogingen zijn voor de komende jaren niet uitgesloten. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) gezegd in de gemeenteraad bij de bespreking van de Kadernota 2020-2023. Daarin staat al een lastenverhoging van 1 miljoen euro door een hogere rioolheffing, hondenbelasting en leges.

,,Ik doe geen beloften voor 2020 en verder en sluit ook niets uit’’, aldus Rouwendal. In de Kadernota staan besparingen van 2,6 tot 2,8 miljoen euro per jaar. Daar moet nog minstens één miljoen euro bij komen. Waar dat geld vandaan moet komen wil Rouwendal bij de begroting 2020 bekend maken.

Wethouder Juliette Bouw gaf aan dat de kosten voor jeugdhulp dit jaar met 1 procent meer stijgen dan voorzien (180.000 euro). Die toename is veel lager dan bij omliggende gemeenten. Daarnaast krijgt de gemeente dit jaar 1,5 miljoen euro extra van het rijk voor de jeugdzorg. Daardoor kan het zelfs zo zijn dat de gemeente dit jaar geld overhoudt op de jeugdzorg. Dit na jaren van miljoenentekorten.

De gemeenteraad besloot op voorstel van het CDA een eigen commissie in te richten die zich gaat buigen over de problemen in de jeugdzorg. Alleen D66 was tegen. Er zal ook gekeken gaan worden naar het instellen van financiële plafonds in de jeugdzorg. Dat voorstel van het CDA kreeg steun van VVD, GBLV, D66.

De gemeenteraad bepaalde verder unaniem dat de administratieve lasten in de jeugdzorg omlaag moeten (voorstel GroenLinks), dat woekerwinsten van instellingen in de jeugdzorg aangepakt moeten worden (voorstel VVD) en dat er iets gedaan moet worden aan de wachtlijsten jeugdzorg (voorstel PvdA).

De alternatieve begroting 2020-2023 die D66-fractieleider Jacco van Maldegem had gemaakt werd met alleen de stemmen van D66 voor, verworpen. Datzelfde gebeurde met voorstellen om 60.000 euro per jaar meer naar de cultuursector te schuiven (idee GroenLinks) en meer te doen voor de luchtkwaliteit (GroenLinks).

De Kadernota werd met de stemmen van GBLV en D66 tegen, aangenomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter