Nieuws
Eerste maatregelen rond Damcentrum in zicht

De gemeenteraad heeft  onlangs de B&W-voorstellen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het parkeren in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid aangenomen. Enkele onderdelen uit de voorstellen gaan B&W nu al invoeren, zoals de parkeermaatregelen, inzet van deelauto’s en routeverwijssystemen.  Het gaat om de introductie van een aantal dynamische route-informatiepanelen (DRIPs), intelligente stoplichten op de Noordsingel en de aanleg van de verkeersplateaus in Damcentrum.

De blauwe zone in parkeergarage Damplein is inmiddels van kracht. Deze geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur voor een maximale parkeerduur van 2 uur op beide verdiepingen van het openbare deel van de parkeergarage. De volgende stap is een mogelijke uitbreiding van de blauwe zone op straat in Leidschendam-Centrum. Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers over de afbakening van het gebied, de fasering, tijden en een ontheffingsregeling.

In het Damcentrum worden de laad- en losplek bij Damlaan 27 en de laad- en losplek in de Damstraat opgeheven op zaterdagen. Zo ontstaat op deze drukke dag meer parkeerruimte. Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen: op het Molenpad wordt binnenkort de oude laad- en loshaven van de Hoogvliet omgezet in normale parkeerplaatsen. In de Damstraat wordt tijdens de bouwwerkzaamheden aan het Molenpad tijdelijk de fietsstrook als parkeerstrook gebruikt.  De gemeente gaat verwijsborden plaatsen waarop automobilisten kunnen zien waar in het centrum nog vrije parkeerplaatsen zijn. In de parkeergarage Damplein komt een registratie van beschikbare openbare plekken. Parkeersensoren registreren continue of een parkeerplaats op straat vrij is. Via het systeem kunnen parkeerders zien waar plaatsen beschikbaar zijn.