Nieuws
Financiële informatie Kulturhus geheim

B&W hebben financiële en economische informatie over het Kulturhus in Stompwijk geheim verklaard. Zij vragen de gemeenteraad daarmee op 16 juli in te stemmen.

Aanleiding vormt het faillissement van bouwer SSB terwijl het Kulturhus nog niet af was. Er is nu een curator aangesteld die het faillissement moet afwikkelen.

B&W hebben de curator een brief gezonden waarin zij de gemeentelijke vordering op SSB onderbouwen. Eerder werd al bekend dat de gemeente 121.303 euro vordert. Dat bedrag is veel lager dan een in mei door B&W genoemde vordering van 300.000 euro.

De gemeenteraad is voor B&W eveneens schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken rond het Kulturhus. Zoals bekend zijn er nog werkzaamheden aan het Kulturhus nodig. Onderaannemers die bij de bouw betrokken waren willen daarover in overleg treden met de gemeente. Het gaat daarbij onder andere over de brandveiligheid van het gebouw.

De onderaannemers hebben ook nog geld van SSB tegoed. Er is daarom beslag gelegd op de rekeningen van SSB en voor een bedrag van 214.000 euro – zijnde de laatste betaling van de gemeente aan SSB – op de rekening van de gemeente.

B&W: ‘De raadsbrief met de brief aan de curator bevat financiële en economische informatie en informatie over de positie de gemeente inneemt in het faillissement. Openbaarmaking van deze informatie leidt tot onevenredige benadeling van de gemeente’.

‘Omdat het financieel en economisch belang en het belang van onevenredige benadeling van de gemeente zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de informatie, wordt voorgesteld om geheimhouding op te leggen’.

Vlietnieuws heeft de gemeente al weken geleden benaderd over het verschil tussen de vordering van 300.000 en 121.303 euro alsmede over de 214.000 euro waarop beslag is gelegd. Het Raadhuis weigerde destijds nadere uitleg. Zo ook over een boete die SSB zou moeten betalen aangezien het Kulturhus te laat is opgeleverd.

Bij de 300.000 euro gingen B&W er al wel van uit dat het grootste deel van dat bedrag niet meer inbaar zou zijn. Kennelijk denkt men de 121.303 euro wel binnen te kunnen halen. De gemeente is overigens niet de enige schuldeiser bij SSB. Aangezien de gemeente SSB steeds vooraf heeft betaald voor werkzaamheden, is er via die weg geen drukmiddel meer voorhanden. Het project viel bijna twee maal zo duur uit als vooraf gedacht.