Nieuws
Flatcoach voor langer zelfstandig wonen

Een flatcoach moet er voor gaan zorgen dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig blijven wonen. De coach moet een verbinding zijn tussen de voorzieningen die er al zijn en de wensen van de betrokken mensen. Het betreft een proef voor twee jaar. De gemeente steekt er dit jaar 40.000 euro in. Waar de coach start is nog niet duidelijk.

Dat blijkt uit de Uitvoeringsagenda langer zelfstandig wonen die wethouder Juliette Bouw heeft uitgebracht. De gemeente kent nu 17090 inwoners boven 65 jaar (22,8 procent van alle bewoners). In 2040 zullen dat er 21.484 zijn (28,7 procent).

Om mensen langer zelfstandig te laten wonen zijn volgens Bouw informatie, een netwerk, een toegankelijke woning en een toegankelijke woonomgeving nodig. Behalve de proef met de flatcoach wil de wethouder bewustwording stimuleren onder andere via een voorlichtingscampagne en een website.

Met woningcorporaties wil Bouw afspraken maken over het aanpassen van woningen, over aantallen mensen die een woning met zorg krijgen en over het huisvesten van kwetsbare groepen (naast ouderen die zorg nodig hebben zijn dat inwoners met een beperking, psychische stoornis of dementie).

De wethouder wil ook gaan werken met een directie toewijzing van woningen aan inwoners die zorg nodig hebben, binnen vier wooncomplexen. In de ouderenzorg komt er een proef met het sneller en effici├źnter helpen van mensen. (illustratie Vidomes)