Nieuws
Provincie moet zich uitspreken over Vlietbrug

Het provinciaal bestuur moet zich uitspreken over de mogelijke komst van een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam. Het D66-lid van Provinciale Staten, Jeroen Heuvelink, heeft dat Gedeputeerde Staten gevraagd. De Vliet is in beheer bij de provincie, net als de bruggen over deze waterweg.

Heuvelink verwijst naar de discussie in Leidschendam-Voorburg over een nieuwe Vlietbrug. ‘Is het College van Burgemeester en Wethouders van Leidschendam-Voorburg reeds met u in contact getreden over de aanleg van een eventuele extra oeververbinding over de Vliet? Zo ja wanneer en wat is er besproken?’

‘Welke eisen stelt de provincie aan de aanleg van een extra brug? Wat is voor de provincie het afwegingskader om toestemming te geven voor de aanleg van een nieuwe brug over de Vliet?’

‘Heeft u kennis genomen van de verschillende rapporten over de bereikbaarheid van Leidschendam-Centrum en de mogelijke aanleg van een extra brug? Zo ja, welk standpunt inzake een extra oeververbinding heeft u naar aanleiding van de conclusies uit deze rapporten?’

‘Wie draagt momenteel de kosten voor het beheer van en onderhoud aan de bestaande bruggen in Leidschendam-Voorburg en wie zou de kosten dragen voor het beheer van en onderhoud aan een eventuele nieuwe brug?’

‘Wat zijn de criteria voor het openen van de Sluisbrug en de Wijkerbrug? Zijn er bepaalde tijdsvakken waarin de bruggen niet geopend worden en zo ja, in hoeverre kunnen hier veranderingen in aan worden gebracht? In welke mate is het openen van de bruggen dus flexibel?’