Nieuws
Ruim een miljoen voor techniek onderwijs

Het Corbulo College, Veurs Lyceum en Veurs Voorburg ontvangen ruim 1,3 miljoen subsidie van het Rijk om het technisch onderwijs verder te versterken. De subsidie maakt deel uit van een regionale subsidie, waarvoor regio Haaglanden 12 miljoen ontvangt. Vlietnieuws heeft daarover eerder bericht. De komende vier jaar willen 33 scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven realiseren. Dit is hard nodig, omdat er een groot tekort is aan technisch geschoold personeel. Ook zal het onderwijs beter gaan aansluiten op het bedrijfsleven. Scholen willen jongeren daarom meer digitale vaardigheden leren en ervoor zorgen dat ze vaker praktijkervaring kunnen opdoen tijdens hun studie. Het plan voor versterking van het techniekonderwijs hebben de scholen samen met lokale en regionale bedrijven ingediend. Wethouder Juliette Bouw heeft het initiatief tot de subsidieaanvraag samen met de andere wethouders in de regio ondersteund.