De gemeente neemt vooralsnog geen maatregelen om sluipverkeer dat via de nieuwe inrit op de Noordsingel en de parkeerterreinen van Cartouche en tennispark Overdam, de stoplichten op de Noordsingel omzeilt, tegen te gaan. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen het GBLV-gemeenteraadslid Sanja Duijvestijn te kennen gegeven in antwoorden op vragen.

B&W achten de kans op sluipverkeer klein, aldus Van Eekelen. De inrichting van de nieuwe inrit en de parkeerterreinen en wegen na de inrit nodigen niet uit om te gebruiken als alternatief voor de route Noordsingel / J.S. Bachlaan, zo stelt zij. Op de bebording is aangegeven dat de inrit leidt naar parkeergelegenheid.

Van Eekelen ziet ook geen gevaar voor de veiligheid op de parkeerterreinen of voor degenen die daar rondlopen. ‘De parkeersituatie verbetert door de inrit. Het verkeer wordt meer gespreid en kan eenvoudiger een parkeerplaats vinden. Het zoekverkeer neemt af. Het college verwacht op voorhand geen onveilige situaties’.

‘Het college van B&W heeft enkele jaren geleden, bij de besluitvorming tot aanleg van inrit, besloten eerst de inrit te realiseren en vervolgens de werking te evalueren. Daarbij wordt gekeken naar verkeersveiligheid, parkeren en de hoeveelheid verkeer. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter