Nieuws
Weer vragen over lerarentekort

Wethouder Juliette Bouw moet de gemeenteraad opnieuw informeren over het lerarentekort in het onderwijs. Eind mei berichtte de bestuurder de gemeenteraad nog dat het oplossen daarvan geen prioriteit had. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het tekort opnieuw met vijf procent is gestegen.

D66-gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti heeft Bouw nu om een nadere stellingname gevraagd. Hij was ook degene die het tekort een kleine twee maanden geleden in de gemeenteraad aan de orde stelde. Destijds beloofde de wethouder wel haar licht eens te gaan opsteken bij de onderwijspartners van de gemeente.

Mathlouti wil nu weten of Bouw al met die partners heeft gesproken en zo ja, met wie. Indien die gesprekken nog niet gevoerd zijn wil het raadslid vernemen waarom niet en of de wethouder bereid is dit zo snel mogelijk te gaan doen.

Het D66-gemeenteraadslid wil van Bouw weten of zij al een concreet beeld heeft bij het lerarentekort in deze gemeente. Ook vraagt hij of de gemelde toename het het tekort geen aanleiding is het nu wel als prioriteit te gaan zien. En zo ja, welke rol de wethouder voor zichzelf weggelegd ziet bij de oplossing ervan.

De vijf procent toename van het lerarentekort is een landelijk beeld. In de Randstad zou het nog meer zijn. Tekorten worden door scholen opgevangen door stagiaires voor de klas te zetten, leerkrachten te vragen hun pensioen uit te stellen, onbevoegden les te laten geven, lessen te laten uitvallen of kinderen naar huis te sturen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter