Nieuws
Bibliotheek gaat op de schop

De vestiging van de bibliotheek aan het Fluitpolderplein in Leidschendam gaat dicht. Er komt een nieuwe, kleine bibliotheekvestiging in het Damcentrum. De bibliotheek zal in de toekomst met minder geld moeten rondkomen. Tegelijk zal men meer diensten moeten gaan aanbieden.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Astrid van Eekelen aan de gemeenteraad. De bibliotheek krijgt nu 1,8 miljoen euro subsidie. Die subsidie verdwijnt. Met ingang van 2022 moet de bibliotheek het met zeker 325.000 euro minder doen. De sluiting van Fluitpolderplein levert nog eens 280.000 euro op.

De vaste subsidie voor de bibliotheek wordt met ingang van 2020 herzien. Dat zal dan via de zogenoemde subsidietafels moeten lopen. De gemeente stelt dat een bedrag voor een bepaalde sector voor en ‘partijen’ moeten zelf met activiteiten komen om dat in te vullen. Wettelijk is de gemeente er echter wel aan gehouden de bibliotheek te blijven steunen. Hoe wordt nog bezien.

Van Eekelen wijst op een onderzoek uit 2016 waaruit bleek dat de bibliotheek te klassiek was, gericht op uitleen van boeken. Er is echter behoefte aan een digitaal, informatief en interactief aanbod, gericht op doelgroepen en samen met partners uit te voeren.

De bibliotheek aan de Koningin Julianalaan in Voorburg wordt de hoofdvestiging. In het Damcentrum komt een ‘satelliet’. Dat is een vestiging gericht op de wijk en een aanbod dat samen met wijkpartners vorm wordt gegeven.

Daarnaast is het de bedoeling dat er dit soort ‘satellieten’ komen in de wijk Prinsenhof en in het Huygenskwartier. Van Eekelen rept niet over de huidige vestiging van de bibliotheek in Stompwijk noch over Voorburg Noord, waar ook een plan was voor een bibliotheekvestiging.

De nieuwe opzet betekent dat de krachtenbundeling van de bibliotheken met die in Rijswijk moet worden herzien. In het najaar wil Van Eekelen met een nadere uitwerking van alle plannen komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter