De 2019 editie van de poldercross wordt gehouden op zaterdag 20 juli. In nauwe samenwerking met de IJsclub Stompwijk zal de zaterdagavond van de Stompwijkse Paardendagen gevuld worden met de poldercross. Aanvang om 19.00 uur. De opzet komt overeen met afgelopen jaar. De poldercross is een prestatieloop. Deelnemers worden opgeroepen om op een zo origineel mogelijke manier het traject af te leggen. Dat voert door, over en op het evenemententerrein van de Stompwijkse kermis.

Ook dit jaar hebben de parcours bouwers weer hun best gedaan om een uitdagende route uit te stippelen. De lengte is ongeveer 2 kilometer. Het is voorzien van 20 hindernissen. Variërend van een mooi aantal slootoversteken, de nieuwe dijk oversteek aan de Meer en Geerweg en natuurlijk het touw slingeren en de ijsbak. Dit jaar nieuw toegevoegd is het oud Hollandse fierljeppen.

Inschrijven vanaf 18 uur op het evenemententerrein van de kermis (naast de feesttent). Vanaf 19 uur zal er in diverse groepen gestart worden. Te beginnen met de kinderen 10 tot en met 14 jaar en vanaf 19.30 uur zullen de volwassenen gaan starten. Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro voor de kinderen en 7,50 voor volwassenen. Deze bijdrage is niet alleen voor het bekostigen van het evenement, maar heeft ook tot doel om het organiseren van jeugdactiviteiten van de ijsclubleden mogelijk te maken. De afsluiting van het evenement is rond 21.00 uur. Voor de meest originele verklede groep / deelnemer zal er een leuke prijs beschikbaar gesteld worden.

Voor wie het leuk lijkt om een bijdrage te leveren aan dit evenement, men is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je meehelpen, stuur een berichtje aan poldercross@ijsclubstompwijk.nl

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter