Nieuws
ANBO in actie tegen criminaliteit

Het aantal woninginbraken is in vergelijking met een aantal jaar geleden gelukkig sterk afgenomen. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat er in 2018 nog bijna 43.000 keer werd ingebroken. Daarnaast worden ouderen regelmatig slachtoffer van online oplichting. En omdat de impact op slachtoffers heel groot is, komt ouderenbond ANBO – met steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid – dit najaar in actie. Samen met vrijwilligers gaan ze de weerbaarheid van ouderen verbeteren. Want met een goede voorbereiding, meer bewustzijn en het liefst ook wat meer assertiviteit is de kans kleiner dat iemand slachtoffer wordt.

De overheid doet er veel aan om criminaliteit aan te pakken. Maar criminelen proberen voortdurend nieuwe manieren te vinden om mensen geld afhandig te maken. Zo zien, bijvoorbeeld e-mails waarbij je op foute links moet klikken of gevraagd wordt geld over te maken, er steeds echter uit. Het is dan ook belangrijk dat mensen zichzelf beter beschermen. Vooral ook omdat uit eerder onderzoek onder bijna 4.500 ouderen blijkt dat veel mensen dénken dat ze goed voorbereid zijn, bijvoorbeeld op babbeltrucs en phishing. Maar deze vormen van criminaliteit zijn een groeiend probleem en daarom vermoeden we dat mensen hun vaardigheden overschatten.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Om te zorgen dat mensen voorbereid zijn en zich assertief en weerbaar voelen, wil ANBO ervoor zorgen dat mensen minder snel slachtoffer worden. En áls ze dan slachtoffer worden, dat zij weten wat ze moeten doen. Daarvoor doen we twee dingen: we geven tips en we trainen vrijwilligers om (later dit jaar) bij mensen thuis informatie en voorlichting te geven.”

Liane den Haan: “Veel mensen schamen zich als ze zijn opgelicht aan de deur. Ze denken: hadden we maar beter moeten opletten. Dat is onzin. Oplichters kunnen zeer geraffineerd zijn. Doe altijd aangifte. Dan kan de politie niet alleen op zoek naar de dader en kunnen volgende slachtoffers misschien vermeden worden, maar dan wordt ook duidelijker hoe vaak oplichting aan de deur voorkomt.”

Om mensen thuis informatie te geven om criminaliteit te voorkomen, zoekt ANBO vrijwilligers. In het najaar organiseren we een aantal bijeenkomsten om nieuwe vrijwilligers daarvoor te trainen. Tijdens de training gaan we in op mentale weerbaarheid, voorbereiding op babbeltrucs, phishing en andere vormen van online oplichting, veiliger internetbankieren en het beveiligen van apparaten. Ook krijgen vrijwilligers meer inzicht in de mogelijkheden om een huis beter te beveiligen. Bijvoorbeeld met hang- en sluitwerk, kierstandhouders en domotica. Meer informatie staat op www.anbo.nl/veilig.

Een aantal belangrijke inbraakpreventie-tips:
Sluit altijd alle ramen en deuren. Draai deuren op slot, ook als u maar even weggaat.
Deuren die alleen ‘in het slot vallen’ zijn gemakkelijk te openen voor inbrekers;
Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op schemerschakelaar of bewegingssensor.
Een goed slot heeft een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze sloten zijn beter dan niet-gecertificeerde sloten én verzekeraars geven vaak premiekorting als u goed hang- en sluitwerk heeft.
Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
Tips tegen oplichting aan de deur:
Kijk, voor u opendoet, eerst wie heeft aangebeld.
Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met bijvoorbeeld een deurketting of kierstandhouder.
Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht.
Doe altijd aangifte