Met ingang van 2020 wil de gemeente Den Haag het niet meer toestaan dat inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus vinden. Alleen als zij door een ja/ja-sticker aangeven het drukwerk te willen ontvangen, mag het nog in de brievenbus belanden. Dat hebben B&W van Den Haag bekend gemaakt. In Leidschendam-Voorburg bestaan dit soort plannen niet, ondanks een duurzaamheidsagenda.

Den Haag volgt Amsterdam waar zo’n systeem al vanaf 1 januari 2018 geldt. B&W van Den Haag stellen dat zij de hoeveelheid afval willen verminderen, hergebruik willen stimuleren en onvermijdelijk afval willen gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Daar hoort invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk bij. De standaard wordt ‘Nee’.

Eerder dit jaar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ‘invoeringspakket’ voor gemeenten samengesteld. Dit pakket is gebaseerd op de Amsterdamse ervaringen.

Om het opt-in systeem mogelijk te maken moet de Haagse afvalstoffenverordening worden aangepast. Daarnaast komt er een gemeentelijk meldpunt waar inwoners van Den Haag terecht kunnen als zij ongewenst reclamedrukwerk ontvangen. Meldingen die worden gedaan moeten worden opgevolgd door gemeentelijke handhavers. Overtreders krijgen te maken met waarschuwingen en dwangsommen.

Er wordt een campagne gestart om Haagse inwoners te informeren over de invoering van het opt-in systeem. Bewoners die graag een ja/ja-sticker willen hebben kunnen deze via de gemeente verkrijgen.

Er komt wel een onderscheid tussen ongeadresseerd reclamedrukwerk voor commerciële doeleinden en drukwerk van vrijwilligers- organisaties, niet-commerciële organisaties en huis-aan-huisbladen. Dat alles wordt niet gezien als ‘ongewenst’ drukwerk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter