Nieuws
Nieuwe stap in bouwplan Herenstraat

De gemeente heeft met Waaijer Projectrealisatie een akkoord bereikt over de verkoop van een deel van Herenstraat 42 aan Waaijer, alsmede een aantal andere gemeentelijke panden daar vlak bij. Dat heeft het Raadhuis bekend gemaakt.

Nadere details bleven in het verborgene zoals de verkoopprijs, welk deel van Herenstraat 42 en welke andere panden. Een uitvoeriger bericht aan de gemeenteraad werd als ‘geheim’ bestempeld.

Op grond van eerder verstrekte informatie zou het moeten gaan om Herenstraat 42 exclusief de eerste 20 meter achter de gevel. Die zouden in gemeentebezit blijven. Bij de andere panden komen Herenstraat 44 en 46 alsmede Raadhuisstraat 47A in aanmerking.

Door de verkoop kan Waaijer het plan om ter plekke een ondergrondse parkeergarage aan te leggen voor 100 auto’s, een nieuwe grote Hoogvliet supermarkt te realiseren (in de plaats van de kleine Herenstraat 52) alsmede 30 woningen te bouwen, verder gaan vorm geven. Het plan ligt er al sinds het najaar 2016. Eind 2017 sloten de gemeente en Waaijer een zogenoemde ‘intentieovereenkomst’ om het plan samen realiteit te laten worden. Die overeenkomst is inmiddels verlopen.

In 2017 besloot de gemeenteraad dat de haalbaarheid van het plan nader onderzocht moest worden. Dat is volgens B&W nu gebeurd. Dit najaar zal de gemeenteraad en en ander bespreken, inclusief de bestemming van het geld dat de gemeente nu door de verkoop heeft binnen gekregen.

Het is de bedoeling dat de gemeente en Waaijer later dit jaar een Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst tekenen. Daarna moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Waaijer hoopt in 2020 een omgevingsvergunning voor het bouwplan te kunnen aanvragen. Alsdan zal ook bezien worden wat het effect is van de garagebouw op de grondwaterstand. Wanneer sloop en bouw starten is nog onduidelijk. De bouwtijd wordt geschat op twee jaar.

In Herenstraat 42/Raadhuisstraat 47A zit nu een bedrijfsverzamelgebouw dat beheerd wordt door ANNA. ANNA huurt de panden van de gemeente. Er zijn inmiddels afspraken met ANNA gemaakt over het tijdig ontruimen van de panden. Waar de betrokken ondernemers heen moeten is nog onduidelijk.

Het bouwplan voorziet in een aanpassing van de gevels in de Raadhuisstraat en Vlietstraat. Er is veelvuldig overleg geweest met omwonenden. Op grond daarvan zijn de plannen ook aangepast. In de te bouwen garage wordt een deel van de plekken voor eenieder toegankelijk. Daarmee kan de bestaande openbare garage Oude Haven wordt afgesloten voor niet-bewoners en ondernemers die niet in het gebied zitten.

Door een deel van Herenstraat 42 te behouden houdt de gemeente de mogelijkheid open daar de griffie, de fractiekamers van de politieke partijen en de vergaderzaal van de gemeenteraad heen te verhuizen. Huize Swaensteyn, de huidige zetel van deze drie instanties, komt dan vrij voor Museum Swaensteyn, ArtiBrak (nu Herenstraat 44) en een ‘satelliet’ van de bibliotheek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter