Nieuws
Paar honderd recreatiewoningen in Vlietland

In natuur- en recreatiegebied Vlietland komen 222 recreatiewoningen. Vlietland b.v. heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Kondor Wessels Vastgoed en DGI.

Bart Carpentier Alting, directeur van Vlietland b.v.: ,,Kondor Wessels en DGI zijn gerenommeerde ondernemingen die alom geroemd worden voor hun innovatieve en duurzame wijze van ontwikkelen en bouwen en de fraaie landschappelijke inpassing daarvan. De ontwikkeling van dit recreatiewoninggebied en andere nieuwe recreatieve voorzieningen zal er voor zorgen dat Vlietland nog meer dan voorheen bekend zal worden als één van de meest aantrekkelijke watersport- en recreatiegebieden van Nederland.’’

,,Omdat het uiterste noorden van Vlietland bestemd is voor intensieve recreatie, maar nauwelijks gebruikt wordt, vonden we het goed om iets te verzinnen om daar mensen naar toe te trekken in tijden dat het rustig is. Hierdoor wordt het maatschappelijk rendement van Vlietland verhoogd en is dit gelijk ook een manier om inkomsten te generen voor blijvend goed onderhoud en beheer van het gebied.’’

,,Vanaf deze veelal aan het water gelegen recreatiewoningen met steigers kan men met boten op de Vlietlandmeren varen. Vanaf de Vlietlandmeren kan men vervolgens verder varen. Via de Vliet en vele andere waterwegen langs, door en rond Vlietland kan men al varend genieten van onder meer het vlak naast Vlietland gelegen Leiden, het Groene Hart, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Iets verder varen liggen de mooie grachten van Den Haag, Delft en de overige Hollandse Plassen als onder meer De Kaag, de Braasem, De Westeinder en de Nieuwkoopse Plassen.’’

Door het bouwproject zal het voortbestaan van Vlietland als openbaar en gratis toegankelijk recreatiegebied voor de dagrecreant in de Randstad verzekerd zijn en kan het gebied goed onderhouden en beheerd blijven worden. De grond van Vlietland is weliswaar provinciaal eigendom, Vlietland b.v. heeft een erfpachtcontract voor meer dan 100 jaar.

De inrichting van Vlietland wordt verbeterd ten behoeve van de dagrecreatie. De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel.

De realisatie van nieuwe restaurants en horeca uitgiftepunten, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot zijn ook voorzien. Hierover worden door Vlietland B.V. gesprekken gevoerd met ter zake deskundige ondernemingen. Een geplande 18 holes golfbaan is echter geschrapt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter