De coalitieonderhandelingen tussen VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland zijn van start gegaan. Namens de partijen zitten de volgende onderhandelaars aan tafel: Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA).

De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld. ,,De partijen voeren goede gesprekken met elkaar. Er moet nog veel werk verricht worden. Ik proef enthousiasme en ambitie om samen tot een mooi akkoord te komen”, aldus Hermans. Het streven is dat het akkoord én het nieuwe college van Gedeputeerde Staten na de zomervakantie gepresenteerd kunnen worden.

De partijen betrekken bij het uitwerken van hun plannen, nu en in de toekomst, graag inwoners en partners. Suggesties en wensen voor Zuid-Holland kunnen daarom gemaild worden naar formatiezuidholland@pzh.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter