Mening
Blog: Theaterhuwelijk

Het is eigenlijk een verloving tussen de lamme en de blinde: de samenwerking tussen het Veur Theater en Theater Ludens. Of er een gelukkig huwelijk uit voort komt moet nog maar afgewacht worden.

Het Veur Theater Leidschendam startte zes jaar geleden als particulier initiatief, zonder gemeentelijke steun. Alleen het theatergebouw aan de Damlaan werd door de gemeente voor een niet-commerciële huur ter beschikking gesteld.

Theater Ludens in Voorburg werd door de gemeente tot ‘culturele hotspot’ gebombardeerd. Men kreeg, structureel, subsidie ook al ging dat bedrag wel omlaag van 350.000 naar 190.000 euro. Eénmalige subsidies daalden van 45.000 euro naar nul.

Door het etiket ‘culturele hotspot’ werd Theater Ludens min of meert gedwongen het programma en de activiteiten uit te breiden. Dat kon, gezien de dalende financiële steun zijdens de gemeente, alleen door het interen op het eigen vermogen. Dat daalde van 123.000 naar 33.000 euro.

Eind 2018 trok het Veur Theater bij de gemeente aan de bel. Zonder financiële steun kon men niet overeind blijven. Er werd gesproken over 45.000 euro. Het werd éénmalig, 20.000 euro. Plus een onderzoek naar de verdere toekomst.

Ook Theater Ludens klaagde zijn nood. Met steeds minder subsidie kon men de taken als ‘culturele hotspot’ niet meer waar maken. Er zou, als er geen geld bij kwam, fors gesneden moeten gaan worden in de programmering en de ambities dienden neerwaarts bijgesteld te worden.

Het ‘Veur-onderzoek’ werd zo een veel breder onderzoek. De toekomst van beide theaters betreffende. Voorlopig resultaat: beide theaters verloven zich om, als het bevalt, medio 2020 in het huwelijk te treden. Met 300.000 euro subsidie van de gemeente per jaar als cadeau.

Het is een noodgedwongen verloving en daaruit komen meestal niet de beste huwelijken tot stand. Er bestaan – al langer – wrijvingen tussen beide theaters. Bij Veur zijn ze jaloers op de gemeentelijke steun aan Ludens en de mogelijkheden die daar worden geboden.

Bij Ludens winden ze zich op over het feit dat commerciële jongens die zeiden geen steun van de gemeente nodig te hebben, daar wel om bedelen en soms ook krijgen. Actief gesteund door sommige partijen in de gemeenteraad. Veur speelt bovendien mooi weer met voorstellingen die later helemaal niet blijken door te gaan.

Feit is dat de theaters elkaar naar de loef steken qua programmering. Artiesten die in het ene theater staan komen korte tijd later ook in het andere. Dat geldt ook voor films en andere activiteiten.

De aversiteit en concurrentiestrijd moet nu, binnen een paar zomermaanden, verdwijnen om plaats te maken voor ware liefde. Gelooft u het? De verloving en het mogelijke huwelijk hebben alleen kans als de partners zelf veranderen. Niet de theaters, maar wel de mensen die daar de dienst uit maken.

Bestuurders (op afstand) kunnen veel willen, het zijn de mensen die de dagelijks leiding hebben en hun vrijwilligers die het moeten doen. Als het daar niet ‘goed voelt’ wordt het niets met de ware liefde en laat een scheiding zich nu al voorspellen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter