Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten per regio nauwer gaan samenwerken. Men is van elkaar afhankelijk qua dienstverlening aan klanten en patiënten – de juiste zorg op de juiste plek – en wat de financiering betreft.

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De regionale samenwerking moet vanaf dit najaar per zorgkantoor geregeld worden. Leidschendam-Voorburg zit in het zorgkantoor Haaglanden samen met Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Zoetermeer.

Volgens VNG moeten gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren snel en adequaat kunnen ‘schakelen’ zonder dat inwoners, klanten en patiënten het merken. Het elkaar beter en sneller informeren is daarbij een eerste stap, net als de afbouw van bureaucratie.

Het aanbod van zorg en steun sluit nu vaak niet aan op de behoeften. Daardoor ‘dolen’ mensen door de systemen. Dat kost niet alleen geld, de mensen worden er ook niet beter van.

De mens moet weer centraal staan, aldus VNG, niet de kosten. Toch pleit men voor het voorkomen van dure zorg; het organiseren van de zorg dicht bij de mensen; het vervangen van zorg door e-health (via de computer) en sociaal werk.

Daarnaast is een koppeling nodig tussen gezondheid en welzijn. Daarbij gaat het om preventie, levensstijl, vroegtijdige signalering van problemen, een brede beoordeling van iemands kwalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter