De VVD wil dat de provincie Zuid-Holland zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over eventuele bezuinigingen die nodig zijn om de hogere kosten van de jeugdhulp op te vangen. Het is nu niet helder of Leidschendam-Voorburg nog een miljoen moet vinden om die kosten op te vangen. De provincie ziet toe op de gemeentefinanciën. Mogelijk biedt de landelijke overheid steun aan de gemeenten, maar de vraag is of ze daarop mogen wachten.

De gemeente Leidschendam-Voorburg kampt met tekorten van miljoenen euro’s op het zogeheten sociaal domein. De gemeente geeft meer uit dan er binnenkomt aan bijstandsgelden en jeugdhulp. Ook voor maatschappelijke ondersteuning (zorg) dreigt een tekort.

VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller drong er al eerder op aan dat twee wegen moesten worden bewandeld: het terugdringen van de kosten in Leidschendam-Voorburg én het aandringen bij de rijksoverheid om meer geld.

Onlangs besloot de rijksoverheid dit jaar 420 miljoen euro extra te geven om de problemen aan te pakken. In 2020 en 2021 komt daar jaarlijks nog eens 300 miljoen euro bij. ,,Het probleem is dat dit geld niet genoeg is, en bovendien maar voor een paar jaar wordt toegekend”, aldus Philip van Veller. ,,Met name voor de jeugdhulp wordt nu tot en met 2021 extra geld aan de gemeenten gegeven. Maar hoe zit het met 2022 en verder? Daarover wordt nog verder onderhandeld.”

In de tussentijd moeten de gemeenten hun begroting wel sluitend hebben voor dat jaar en verder. Iets waar de provincie op toeziet. Het Rijk sprak met de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) af dat provincies even de ogen dichtknijpen voor tekorten op langere termijn, in afwachting van hogere rijksbijdragen. Sommige provincies geven echter aan dat zij wel sluitende begrotingen eisen. Van de provincie Zuid-Holland is nog niet bekend waar zij staat.

,,Ik ben voor financiële degelijkheid en wil een sluitende begroting”, aldus Philip van Veller. ,,Aan de andere kant wordt er al veel bezuinigd. Het is gekkenwerk om nog een miljoen euro te korten terwijl dat geld straks vanuit het Rijk onze kant op komt. Daarom wil ik snel weten hoe de provincie hier tegenaan kijkt. Als de provincie de harde lijn kiest, moeten we snel mogelijkheden zoeken om verder te besparen. Als dat niet zo is, vind ik dat we nog steeds moeten kijken hoe we allerlei kosten omlaag kunnen krijgen. Met name voor de bijstand geeft onze gemeente veel meer uit dan vergelijkbare gemeenten. Alleen kunnen we dan rustiger zoeken naar verbeteringen.”

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft het ‘budgetrecht’ en gaat dus uiteindelijk zelf over de gemeentefinanciën. De raad wordt rechtstreeks door de provincie op de hoogte gehouden over het toezicht. De gemeenteraad kan dus omgekeerd ook rechtstreeks vragen stellen aan de provincie. ,,De gemeenteraad is nu net met reces; ik kan het daar niet meer aan de orde stellen”, aldus Van Veller. ,,Daarom doe ik rechtstreeks een beroep op de provincie om duidelijkheid te geven. Een brief van mij gaat snel die kant op.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter