Nieuws
Duidelijkheid over asbest in water Vlietland

Er komt duidelijkheid over de mogelijke aanwezigheid van asbest in het water van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat heeft de Commissaris der Koning, Jaap Smit, Provinciale Staten laten weten.

Provinciale Staten vroegen om een onderzoek op grond van een verklaring van de heer Den Draak uit februari van dit jaar. Den Draak, grondmarktdeskundige van de provincie en betrokken bij veel baggerprojecten, beweerde dat in de Meeslouwerplas bagger uit de Ringvaart Haarlemmermeer met te hoge concentraties asbest was gestort. De stort was nodig om de plas minder diep te maken en zo de te steile oevers aan te vullen en de stabiliseren.

Op 20 februari beloofde toenmalig gedeputeerde Han Weber Provinciale Staten dat er onderzoek zou worden gedaan Het externe onderzoek beperkt zich tot de beweringen over asbest in relatie tot de Ringvaart, aldus Smit. Het onderzoek resulteert in een feitenrelaas. Wanneer dat ze ver is, meldt de Commissaris niet.

Daarnaast heeft de provincie, als eigenaar van de plas, een eigen onderzoek gestart. Het is uitgevoerd door de Eenheid Audit en Advies (EAA). Het feitenrelaas dat daaruit naar voren is gekomen is deze maand voorgelegd aan Den Draak. Met zijn commentaar wordt het dan afgerond en aan het provinciaal bestuur ter hand gesteld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter