De laatste fase van de sloop van het voormalige CBS-kantoor in Voorburg, het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland, is begonnen; een half jaar later dan eerder aangekondigd. De komende maanden werken Schouten, BPD (Bouwfonds Property Development) en bouwcombinatie Park070 (Van Wijnen en Schouten Bouw) aan het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie voor Park070. De tweede fase van de vergunning, voor de nieuwe woningtypen aan het park, is afgerond. Het aantal woningen dat gebouwd wordt blijft gelijk: 229.

De woningen aan de parkzone zijn herontwikkeld. Nu een deel van de woningen als rug-aan-rug-woning wordt gebouwd, zijn er meer diverse woningplattegronden ontstaan. Dit sluit goed aan op de vraag naar verschillende typen woningen. De grote variatie aan woontypen draagt bij aan een diverse bewonerssamenstelling en daarmee aan een inclusieve gemeenschap. Het maakt Park070 sociaal duurzaam. Door aan de parkzone te kiezen voor drie bouwlagen, in plaats van vier, is de overgang naar de groene omgeving vloeiend. Dit versterkt het groene en duurzame karakter van Park070.

De kenmerkende atoomschuilkelder wordt heringericht als stallingsgarage voor (elektrische) auto’s, scooters, fietsen en e-bikes. Inmiddels is de kelder overgedragen aan de bouwcombinatie Park070. Dit betekent dat de duurzame ontmanteling verder afgerond wordt, het terrein opgeruimd kan worden en de grond schoongemaakt waar nodig.

Hierna wordt gestart met het boren van de bronnen voor duurzame warmtepompen. Dit neemt ongeveer vier maanden in beslag. Daarna wordt de bestaande kelder verder klaargemaakt voor herinrichting. Naar verwachting start de ruwbouw van de nieuwe wijk in het eerste kwartaal van 2020. De oplevering van de eerste woningen wordt eind 2021 verwacht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter