Mening
Blog: Huygenskwartier

Het is best een aardig straatje, de Voorburgse Herenstraat. En de zijstraten kunnen er ook mee door. Maar bijzonder is het allemaal niet. Laat staan uniek.

Toch probeert de lokale politiek al enige jaren het gebied ‘op de kaart te zetten’ als onderscheidend, levendig en levensvatbaar. Men moet er graag willen werken, winkelen, wonen en uitgaan.

Binnen de gemeentelijke begroting is daar nu nog 147.500 euro voor gereserveerd. Eind 2018 stond dat bedrag nog op 353.500 euro. En eind 2017 zelfs dik 1 miljoen euro.

Van het geld dat er nu nog staat is 81.00 euro ‘over’. Dat wil zeggen: niet uitgegeven en geen verplichting tot besteding aangegaan.

Voor een gemeente die moet bezuinigen zou dat toch reden kunnen zijn dat resterende geld maar weer in te nemen. Een voornemen daartoe lijkt echter vooralsnog niet te bestaan.

Toch is daar alle reden voor. Wat is er immers tot nu toe met het geld gebeurd? Er werden verkeersmaatregelen mee bekostigd. En een onderzoek naar de toekomst van gemeentelijke gebouwen in het gebied.

Er kwamen wat nieuwe bankjes, paaltjes en afvalbakken. Maar dat was al in 2016. In datzelfde jaar werd begonnen met 95 hanging baskets aan de lantaarnpalen. Dit alles onder de noemer ‘herinrichting openbare ruimte’.

Voor de rest ging het geld, onder het motto ‘Aanpak Huygenskwartier’, vooral op aan p.r. en marketing: een bijlage in ‘t Krantje, een exclusieve brochure, een glossy magazine, een shopping guide, een website, een promotiefilm, een shoppingpas en social media. En er werd wat geld besteed aan evenementen.

Dat p.r.-bureaus en communicatie-agentschappen dik aan het Huygenskwartier hebben verdiend is wel duidelijk. Vraag is wat het allemaal heeft opgeleverd. Komen er nu plots horden mensen richting het Huygenskwartier? Stromen bezoekers uit de regio toe?

Niets van dat alles. Onderzoek leerde zelfs dat het Huygenskwartier het vooral moet hebben van Voorburgers die hun dagelijkse boodschappen komen doen in Hoogvliet of de AH. Binnen een half uur zijn ze weer weg. Alleen op de zaterdagen komen er meer, en ook andere mensen. Die dan ook iets langer blijven. Maar dat hangt dan weer vooral samen met de zaterdagse markt op het Oosteinde.

Kortom: er lijkt genoeg aanleiding het beleid aangaande het Huygenskwartier bij te stellen. Zo niet voor de gemeente. Daar zet men in op nog meer markering, promotie en communicatie. Het Huygenskwartier moet nog beter worden ingericht. Er moet een link gelegd worden tussen het Huygenskwartier en de Binckhorst, waar Den Haag de komende tien tot 20 jaar grootste plannen mee heeft.

Meer van hetzelfde dus, waarbij gokken op de Binckhorst hoogstens op de zaterdagen wat meer klandizie kan gaan opleveren. Tenzij de Hofstad alsnog beslist op de Binckhorst zelf een groot winkelcentrum te ontwikkelen.

Dat de gemeente zelf ook niet al te overtuigd is blijkt wel uit het feit dat men zich op het Raadhuis ook afvraagt hoe men de betrokkenheid van iedereen bij het Huygenskwartier kan behouden. En hoe men in de toekomst verder moet met het Huygenskwartier.

Een forse horde daarbij: de houding van de eigenaren van onroerendgoed in het gebied. Die zijn het onderling niet eens. Waarbij het de gemeente ook nog parten speelt dat men niet alle eigenaren kent.

Eén vraag blijft onbeantwoord: waarom de voortdurende aandacht voor het Huygenskwartier terwijl er nog zoveel andere winkelcentra in de gemeente zijn die ook attentie verdienen. Afgezien van de Mall want die verzorgt de eigen p.r. wel.

Bij het Leidschendamse Damcentrum gaat het alleen maar over parkeerellende en auto-overlast. Bij de Julianabaan klinkt steeds weer de roep om renovatie. Over Stompwijk en de andere, kleinere winkelcentra, wordt helemaal niet gesproken. Terwijl ook daar inwoners op zijn aangewezen voor hun boodschappen en er ondernemers zitten die trachten het hoofd boven water te houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter