,,Het afgelopen jaar was een succesvol jaar voor de gemeente, zo berichte de VVD onlangs. Het is een veel besproken bericht dat niet door iedereen even positief is ontvangen. In navolging van enkele raadsleden, wil ik hierbij een reactie geven vanuit de burgerij.

Dat niet alle claims die de VVD in het bericht doet ook de verdienste van de partij zijn, is inmiddels ruimschoots aangestipt. Evenals het feit dat het eigenlijk niet zo chique is om jezelf zo op de borst te slaan. Maar het bericht zaait, naar mijn mening, ook verdeeldheid en vergroot de kloof tussen burger en politiek.

Als onderdeel van het succes noemt de VVD onder andere de volgende onderwerpen: de woningbouw in het Damcentrum, Duivenvoordecorridor en Overgoo. De nieuwbouw is/wordt natuurlijk prachtig, maar is hoofdzakelijk voor de ruimere beurs. Slechts een klein deel van Overgoo moet uit sociale woningbouw gaan bestaan. Plannen voor meer betaalbare woningen zijn er in overvloed, maar de huizen zelf laten voor het grootste deel nog op zich wachten. Voor inwoners die geen betaalbare woning kunnen vinden en noodgedwongen moeten uitwijken naar elders is de woningbouw dus helemaal geen succesverhaal. En is dit bericht een trap na.

De aanleg van ongelijkvloerse kruispunten op de N14. De mall moet in 2020 volledig open gaan terwijl de werkzaamheden aan de N14 pas in 2023 gepland staan en in 2026 klaar moeten zijn. Veel inwoners vrezen 6 jaar lang in de file te staan. En veel direct omwonenden vrezen parkeeroverlast op drukke dagen. Het nieuwe  Leids word schitterend, maar voor veel inwoners is het niet alleen een successtory. Zij begrijpen niets van de uitspraken van de VVD.

De ozb gaat niet omhoog en dat is vooral fijn voor de rijkere inwoners. Andere belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, zijn wel verhoogd.

De huisartsenpost is terug in Antoniushove en Antoniushove wordt uitgebreid tot specialistisch centrum. Dit is positief, maar word overschaduwd door het verdwijnen van de spoedeisende hulp en door de reorganisatie binnen HMC die er voor zorgt dat inwoners van LV steeds vaker naar het Westeinde moeten. De veranderingen rond het HMC zijn vast noodzakelijk, maar zeker niet voor alle inwoners een succes. Waarom begrijpt de VVD dat niet?

De uitgaven voor de jeugdzorg worden volgens het bericht verlaagd. Wat mij daarbij opvalt is dat alleen het financiële aspect word belicht. Hoe zit het met de kwaliteit van de jeugdzorg in combinatie met het terugbrengen van de kosten? Bezuinigingen leveren niet zelden verslechtering van kwaliteit op en dat zorgt op de langere termijn vaak weer voor extra kosten, en leed voor de betrokkenen. Het zou de VVD sieren als ze ook dat aspect zouden toelichten alvorens het terug brengen van de kosten tot een succes  te bombarderen.

De beloofde extra oeververbinding en het aanhoudende afvalprobleem schitteren in het bericht door afwezigheid. Niet zo vreemd want deze 2 stokpaardjes van de VVD blijken een stuk moeilijker te temmen dan gedacht.

Al met al beschouwt de VVD een aantal onderwerpen als succesvol, terwijl een groot deel van de gemeente dat anders ervaart. Zie daar de kloof. Dit kan 2 oorzaken hebben. De VVD heeft geen boodschap aan dat deel van de inwoners of de VVD staat te ver af van dat deel van de inwoners.

LV is een mooie gemeente en er gaan veel dingen goed. Maar er kunnen ook nog zaken verbeterd worden. Onlangs deed VVD-gemeenteraadslid Gerco van der Wal een oproep aan zijn collega’s om beter naar elkaar te luisteren en te werken aan een positievere sfeer. Een mooie oproep waarvan ik hoop dat hij ook  binnen zijn eigen partij zal landen.”

(naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter