Nieuws
Bij woningbouw investeren in mobiliteit

Als de rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland vinden dat de gemeenten meer woningen moeten bouwen, zullen zij meteen ook geld moeten geven voor mobiliteit, bij voorkeur duurzaam openbaar vervoer. Dit pleidooi van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is overgenomen door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Rijk en provincie willen meer woningen in de regio. Zonder gelijktijdige investeringen in mobiliteit, met oog voor luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, wordt de leefbaarheid scheef getrokken, zo oordeelde de gemeenteraad in een zienswijze op de MRDH-begroting 2020 en de strategische agenda van MRDH.

‘De groei van het aantal vervoersbewegingen overstijgt de verwachtingen, en de huidige capaciteit van het openbaar vervoer is niet toereikend. De investeringsruimte van de MRDH staat onder druk en is niet in staat deze groei in voldoende samenhang op te vangen. De ambities van Rijk en provincie op woningbouw dienen gelijk op te gaan met meer middelen voor bij voorkeur duurzame mobiliteit zowel regionaal als lokaal’.

MRDH komt ook tegemoet aan de kritiek van Leidschendam-Voorburg dat men de taken op de terreinen verkeer & vervoer alsmede economie wil uitbreiden. De gemeenteraad zei zich ‘zorgen’ te maken over de veelheid aan plannen en agenda’s waardoor de MRDH hiervan lijkt af te dwalen en zich ontwikkelt tot een nieuwe bestuurslaag.

In de strategische agenda is MRDH nu teruggekeerd naar de twee hoofdtaken. Er is geen sprake van een taakuitbreiding, zo laat MRDH nu weten. ‘In de strategische agenda is de keuze gemaakt om onze strategie te formuleren vanuit de kerntaken: het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Hiermee is nu duidelijk koers gekozen’, aldus MRDH.

MRDH werkt in 2020 met een begroting van 718 miljoen euro; 40 miljoen euro minder dan dit jaar. Dat bedrag gaat af van de investeringen in infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter