Mening
U zegt het maar: Investeren in energiebesparing loont

(Op 23 juli plaatste Vlietnieuws een blog van Marjan van Giezen, voorzitter van Duurzaam Leidschendam-Voorburg, over het Klimaatakkoord en hetgeen Leidschendam-Voorburg als gemeente zou moeten doen. Een reactie van D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos).

,,Leidschendam-Voorburg staat voor de uitdaging om circa 37.000 bestaande woningen te verduurzamen in de transitie naar een aardgasvrije en CO2-neutrale toekomst. 20.000 hiervan zijn huiseigenaren, 10.000 zijn van woningcorporaties en 7000 is overig huur. De gemeentelijke ambitie is erop gericht om in 30 jaar van het gas te zijn (2050). Dat zijn 12.000 woningen in 10 jaar, 1200 woningen in 1 jaar, 100 per maand. In 2021 moet Leidschendam-Voorburg een warmtevisie hebben met een tijdpad waarin alle wijken van het aardgas worden losgekoppeld.

Uitgangspunt voor D66 is wijkgericht aan de slag gaan omdat wijken verschillen in samenstelling en creatieve oplossingen. Bewoners moeten worden betrokken bij de definitieve keuzes voor aardgasvrije oplossing in hun woning. Bewoners hebben goede ideeën. Een voorbeeld is de oprichting van de energiecoöperatie Zon op LV door een aantal enthousiaste bewoners. Juridische regelgeving hinderde het proces en uit Vlietnieuws van 6 augustus blijkt dat het nog steeds niet in kannen en kruiken is. (https://vlietnieuws.nl/2019/08/06/contract-voor-de-komst-van-236-zonnepanelen/).

D66 roept het college op: ondersteun bewoners, wees als gemeente proactief in plaats van afwachtend en minder gericht op de eigen positie. Schrap regels die verduurzaming nu hinderen.

Maatregelen om energie te besparen. Als eerste stap kun je je woning gaan isoleren. Wat je niet gebruikt aan energie, hoef je ook niet op te wekken. Isolatie van kruipruimtes, daken, spouwmuur en glaswering levert niet alleen energiebesparing maar ook direct comfort op. Groene en witte daken geven in de zomer verkoeling. Energie besparen kan ook door het aanbrengen van radiatorfolie, het gebruik van led-lampen, of korter douchen. Maatregelen die niets of weinig kosten en waarvan de investering in korte tijd is terugverdiend.

Bewoners staan voor lastige keuzes bij het nemen van duurzame en isolatiemaatregelen. Daarom hebben we vorig jaar samen met CDA succesvol gepleit voor de aanstelling van een onafhankelijke duurzaamheidsmakelaar die bewoners én ondernemers kan adviseren bij het nemen van duurzame en isolatiemaatregelen. D66 zou graag die makelaars inzetten op grotere schaal.

Groene daken werken energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door verkoeling te geven in de zomer. Groene daken zijn overigens ook goed voor een prettige leefomgeving, waterberging en de ecologische diversiteit. Gemeente: stimuleer het maken van groene daken en start een actie: de groene-dakenjacht. En geef als gemeente zelf het goede voorbeeld met de eigen gebouwen.

Om aan je verwarming te komen, zijn er alternatieven voor aardgas. Een mix van duurzame energiebronnen moet worden ingezet: koude-warmte pomp, aansluiten bij het lage en hoge temperatuur warmtenet, all electric, geothermie, windenergie, zonne-energie, biovergisting. Het water uit de Trekvliet kan benut worden (aquathermie). Woningen moeten worden aangepast op aansluiting voor elektrisch koken, warmtenet of andere energiebronnen. D66 wil concrete afspraken met woningcorporaties over het gebruik van daken voor zonne-energie voor derden.

Het is goed dat de gemeente nadenkt over financieringsvormen voor verduurzaming zodat ook mensen met een smalle beurs kunnen isoleren, dubbel glas laten aanbrengen of zonnepanelen kunnen aanschaffen.

D66 ziet als rol voor de gemeente om aan de inwoners duidelijk te maken dat investeren in energie besparen een goede beslissing is die loont. Als regisseur heeft zij ook het overzicht en kan ze wijkinitiatieven uit verschillende wijken bij elkaar brengen. De besparing voor inwoners kan dan een veelvoud zijn van de subsidie die nu wordt verstrekt. Geld vrijmaken voor die gemeentelijke regierol door de subsidie af te schaffen is dus logisch en voorkomt tevens dat de subsidiepot als een rem op de snelheid van de verduurzaming gaat werken.’’

(Charlotte Bos, gemeenteraadslid D66)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter