Nieuws
Woningbouw loopt vast

De woningbouwsector loopt vast. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 7000 nieuwe woningen bij. Een jaar geleden waren dat er nog 8500. In het tweede kwartaal werden 13 procent minder woningen verkocht dan over dezelfde periode van 2018. De prijs daarentegen was 17 procent hoger dan een jaar geleden.

Aanleiding vormen prijsstijgingen voor personeel en materiaal, steeds langere levertijden en oplopende bouwkosten. Die stegen vorig jaar met 8,5 procent. De stijging zou dit jaar wel iets afvlakken maar een echte omslag wordt pas voor 2021 verwacht. Omdat de marges dun zijn in de bouw en opdrachtgevers alle risico’s bij de aannemers leggen, komen bouwbedrijven in problemen.

Woningcorporaties (sociale woningbouw) luiden ook al de noodklok. Zij planden de komende vijf jaar 42.000 nieuwe woningen te bouwen. Door de kostenstijgingen gaat dat niet lukken. Zo zijn de kosten per woning sinds 2016 al met 32 procent toegenomen. Die stijging kan niet in de huur worden verwerkt aangezien die laag wordt gehouden gezien de doelgroep waarvoor gebouwd wordt; mensen met een laag inkomen.

De recente uitspraak van de Raad van State dat bouwprojecten geen nadelig effect op de natuur mogen hebben, versterkt de toestand in de bouw alleen nog maar. Talloze projecten zijn on hold gezet totdat rijk, provincies en gemeenten de consequenties van de uitspraak van de Raad van State in beeld hebben gebracht en hebben besloten hoe er mee om te gaan.