Nieuws
Gemeenten: minder ambtenaren voor dienstverlening

Gemeenten zetten dit jaar en de komende jaren steeds minder ambtenaren in voor dienstverlening aan de inwoners. Het gaat dan vooral de afdelingen burger- en publiekszaken. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2018 van het A&O fonds gemeenten, een organisatie die gemeenten bijstaat in het personeelsbeleid.

Het aantal ambtenaren bij gemeenten nam vorig jaar met 1,8 procent toe. Bij gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners, zoals Leidschendam-Voorburg, was die toename veel hoger: 8,7 procent. De gemeenten voorzien dat er dit jaar en de komende jaren nog meer ambtenaren bij komen vooral voor de sectoren ruimtelijke ordening, duurzaamheid, welzijn, jeugdzorg, ict, orde en veiligheid, bouw.

Het inhuren van externe experts door gemeenten nam toe: met drie procent in 2018. De kosten van die inhuur belopen gemiddeld 20 procent van de loonsom die de gemeenten aan hun eigen ambtenaren betalen. In Leidschendam-Voorburg is dat 25 procent. Gemeenten beweren de externe inhuur terug te dringen door bestuurlijke maatregelen, tijdelijke aanstellingen en flexibeler inzet van eigen ambtenaren.

Het ziekteverzuim onder gemeentelijke ambtenaren nam vorig jaar toe met 0,4 procent naar 5,8 procent. Bij gemeenten met een omvang als Leidschendam-Voorburg was die toename 0,6 procent. De stijging zat hem vooral in langdurig verzuim (tussen 1,5 en 12 maanden). Dat langdurige verzuim is nu 56 procent van alle verzuim.

Bij de gemeenten blijken steeds meer jongeren te vertrekken. Zij maken nu 16 procent uit van alle ambtenaren die opstappen. Het hapert bij de interne doorstroming van ambtenaren. Nog maar 5,3 procent van interne vacatures wordt opgevuld door ambtenaren die al in dienst zijn. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures bij gemeenten ligt nu op 13 procent van alle vacatures: een toename van 2,1 procent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter