Nieuws
Bram van Popering: ‘De geest is wel uit de fles’

Bram van Popering spande zich namens GBLV in voor het behoud van de speelplek aan de Gravin Catharinalaan in Leidschendam. Hij diende daartoe een initiatiefvoorstel bij de gemeenteraad in. Dat werd echter door de coalitie afgewezen. Een terugblik.

Bram van Popering: ,,Op de kandidatenlijst van GBLV stond ik op de twaalfde plek. Dat betekende geen raadszetel, maar ik wilde wel actief meedoen. Dat kan als fractievertegenwoordiger waarbij je gewoon meedraait in de fractie en in de gemeenteraad, met uitzondering van stemmen. Ik had opgevangen dat bewoners van de Gravenwijk in Leidschendam de speelplek aan de Gravin Catharinalaan wilden behouden. Het college wil op die plek gaan bouwen. De wens van de bewoners heb ik omgezet naar een initiatiefvoorstel dat in de gemeenteraad besproken is.”

,,Het initiatiefvoorstel is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Namens GBLV ben ik de wijk ingegaan en heb daar huis-voor-huis naar de mening van de bewoners gevraagd. Wel of geen speelplek, wel of niet bebouwen, wat voor een bebouwing zou er moeten komen. De Gravenwijk heeft weinig groen, dus het werd al snel duidelijk dat het weer bebouwen van de groene speelplek niet de voorkeur had. Het langs de deuren gaan is natuurlijk arbeidsintensief, maar het persoonlijke contact in plaats van een anonieme vragenlijst vond ik het meer dan waard.”

,,De opbrengst uit de wijk heb ik vervolgens met hulp vanuit de GBLV-fractie omgezet in een initiatiefvoorstel. In de gemeenteraad heb ik dat verdedigd, met een publieke tribune die vol zat met betrokken bewoners uit de Gravenwijk. En ja, dan kom je in het politieke spel terecht. Het college van B&W wil bouwen, de huidige coalitie loopt strak aan de lijn van het college dus er vielen mij mooie woorden ten deel over de aanpak. Inhoudelijk waren voor de coalitiepartijen het groen en de speelplek belangrijk, maar het bouwen natuurlijk nog belangrijker. Wat ik echt bijzonder vond was dat vanuit de gemeenteraad werd gezegd dat het college in gesprek moest met de bewoners om te peilen wat zij willen. Had ik daar niet juist mijn initiatiefvoorstel op gebaseerd?”

,,Bij de stemming lag er ook een motie van CDA en GroenLinks, waarin kool en geit moesten worden gespaard. Eind van het liedje: de motie en het initiatiefvoorstel werden weggestemd, waardoor college en coalitie gewoon met de oude plannen om te gaan bouwen door kunnen gaan. Het is natuurlijk niet prettig om te zien hoe je inspanningen voor de bewoners worden weggestemd. De geest is wel uit de fles: bewoners van de Gravenwijk hebben een Platform Speeltuin Gravenwijk opgericht dat zich in zal blijven zetten voor de speelplek. Vanuit GBLV zal ik hen daarbij van harte ondersteunen.’’

Toegift van Marion Valkenburgh, initiatiefnemer Platform Speeltuin Gravenwijk: ,,De speeltuin in onze wijk is belangrijk voor de kinderen en dus hun ouders. Zonder speeltuin moeten de kinderen naar een andere wijk en een drukke en gevaarlijke weg oversteken. Met een speeltuin in de wijk hoeft dat niet. En daarbij als Gravenwijk hebben we gewoon recht op een speeltuin in onze wijk en zelfs binnen een straal van 300 meter volgens het Speelruimteplan van de gemeente.’’