Nieuws
Den Haag: geen rol inwoners Voorburg-West

Den Haag ziet geen rol voor inwoners van Voorburg-West, of van Leidschendam-Voorburg, bij de grootschalige bouwplannen rond station Laan van Nieuw Oost Indië. Dat blijkt uit het Participatie- en communicatieplan CID dat de Haagse wethouder Boudewijn Revis heeft opgesteld. CID staat voor Centraal innovatie district. Daar maken de bouwplannen onderdeel van uit.

In het hele stuk worden de inwoners van Voorburg-West noch Leidschendam-Voorburg genoemd; ook niet bij de opsomming van doelgroepen voor participatie. Dit ondanks de constatering dat het CID ‘velen raakt’. Het CID wordt omschreven als het economisch hart van Den Haag (het gebied omvat ook de omgeving van de stations CS en HS) dat een ‘enorme aantrekkingskracht’ zal hebben.

De hoogbouw rond station Laan van Nieuw Oost Indië wordt nadrukkelijk genoemd. Rond het station komen woon- en werktorens van meer dan 100 meter hoogte. Aan de Voorburgse kant van de spoorbaan, in de Van Alphenstraat, zijn panden van tientallen meters hoogte voorzien. Die straat zou bovendien een ‘fietsstraat’ moeten worden. Op straat parkeren wil Den Haag verbieden.

Sinds het debacle met de komst van een windmolen op Haags grondgebied langs de A4, maar wel direct voor de deur van inwoners van het Zeeheldenkwartier, besloten Den Haag en Leidschendam-Voorburg nauwer te gaan samenwerken bij ontwikkelingen in hun onderlinge grensgebied. Dat gebeurt periodiek door ambtenaren en wethouders. Of het plan van Revis daar is besproken, is onduidelijk.

Er zijn tot nu toe een aantal informatie-bijeenkomsten geweest over de plannen bij het station. Inwoners van Voorburg-Noord werden daarover niet, of erg laat geïnformeerd. Dit ondanks afspraken die volgens het Raadhuis met Den Haag waren gemaakt.