Nieuws
Drie ton voor nieuw kruispunt

De gemeente Den Haag trekt 300.000 euro uit om het kruispunt Westvlietweg-Spoorlaan, direct ten zuiden van de Utrechtsebaan aan de Vliet, aan te passen zodat het daar veiliger wordt voor fietsers. De werken moeten in de eerste helft van komend jaar starten.

Het kruispunt wordt bewust kleiner gemaakt. Direct bij het kruispunt komen verhoogde fietsoversteekplaatsen. De aparte rijstrook om links af te slaan van de Westvlietweg de Spoorlaan op, vervalt. Op de Spoorlaan komt, komende vanaf het oosten, een aparte fietsstrook naar de kruising toe.

De Spoorlaan maakt volgens Den Haag deel uit van het fietsnetwerk naar Nootdorp en Zoetermeer. De route wordt intensief gebruikt door met name schoolgaande jeugd. Tegelijk rijdt er zwaar vrachtverkeer voor een grondbedrijf.

Op de Westvlietweg rijdt ook veel vrachtverkeer. Er is nu maar één oversteekplaats voor fietsers doch die ligt onlogisch. De kruising is bovendien zo ruim opgezet dat fietsers ‘eigen’ routes kiezen hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.

Voor de verdere toekomst bekijkt Den Haag de mogelijkheid om op de Spoorlaan een vrijliggend fietspad te maken. Een andere optie is een wegverbinding tussen het grondbedrijf en bedrijfsterrein Westvliet waardoor het vrachtverkeer van de Spoorlaan zou verdwijnen. (foto: gemeente Den Haag)