Nieuws
GBLV: B&W laks jegens inwoners Stompwijk

Oppositiepartij GBLV beticht B&W van laksheid jegens inwoners van Stompwijk. Aanleiding vormt het gemeentelijke beleid inzake zogenoemd snippergroen: stukjes gemeentegrond die inwoners zich volgens de gemeente hebben toegeëigend. Het gaat in Stompwijk om 140 adressen waarvan 50 in de Dr. van Noortstraat, langs de Stompwijksevaart.

GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck stelde eerder vragen aan B&W over de zaak. Op basis van de verkregen antwoorden – waaruit bleek dat B&W niet van plan zijn hun beleid aan te passen – stelde hij eind vorige week nieuwe vragen.

De mensen langs de Stompwijksevaart claimen dat zij zich helemaal geen gemeentegrond hebben toegeëigend: hun grondstuk werd groter toen Hoogheemraadschap Rijnland de beschoeiing van de vaart vernieuwde. Dat gebeurde in 1997. In juni van dit jaar kregen de betrokkenen een brief van de gemeente. Daarin stond dat zij de grond moesten kopen of huren dan wel ‘schoon’ teruggeven.

Volgens Hartsinck verkeren de inwoners van Stompwijk in grote onzekerheid. Hij noemt de houding van het college van B&W tegenover de zorgen en frustratie van Stompwijkers bijzonder laks. ,,Diverse inwoners hebben al bericht kregen dat zij de beschoeiing moeten ontruimen omdat zij de grond niet wilden kopen. Het college is traag met het opheldering geven aan de gemeenteraad, maar is snel met het dreigen met ontruiming’’, aldus Hartsinck.

Ondertussen blijft voor veel inwoners nog onduidelijk wat het lot is van hun kades. Hartsinck: ,,Het college moet wat GBLV betreft fatsoenlijk met de inwoners in gesprek om tot een oplossing te komen. Het is echter pijnlijk duidelijk geworden: dit college opereert vanuit een ivoren toren in de richting de Stompwijkers.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter