Nieuws
PrEP bij GGD Haaglanden

Deze maand start een landelijke regeling om PrEP, een middel dat voorkomt dat men hiv krijgt, te verstrekken aan mannen met een verhoogd risico. GGD’en zijn verheugd dat nu landelijk ingezet wordt op preventie van nieuwe hiv-infecties. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van GGD Haaglanden verstrekt deze hiv-preventiepil al 1,5 jaar aan een aantal cliënten.

PrEP is op basis van de landelijke regeling beschikbaar bij het CSG van GGD Haaglanden voor 490 cliënten. De sociaal verpleegkundige en arts beoordelen wie in aanmerking komt. Daarbij maken ze een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt.

PrEP via het CSG is kosteloos, voor de medicatie is een bijdrage van € 7,50,- per 30 tabletten. Cliënten die in de PrEP-zorg komen bij het CSG krijgen deze zorg in eerste instantie voor 1 jaar. Daarna volgt een evaluatie van de behandeling met de cliënt.

Mannen die niet in aanmerking komen voor PrEP via het CSG kunnen hun huisarts vragen om PrEP te verstrekken. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. Het CSG kan ondersteuning bieden aan de huisarts.