Nieuws
D66 maakt zich zorgen over brandkranen

D66 maakt zich zorgen over de brandkranen in de gemeente. Gemeenteraadslid Peter van Dolen stelt dat ze niet goed worden onderhouden noch periodiek worden gekeurd. Hij baseert zich daarbij op ervaringen in Leidschendam-Zuid. ,,Ik durf dit gerust door te trekken naar de hele gemeente. Hierdoor bestaat er een potentieel gevaarlijke situatie. Er zal maar brand uitbreken en de brandweer kan onvoldoende snel de slangen aansluiten.’’

D66 wil daarom van B&W weten wat ze gaan doen om snel inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of het deksel van de kraan snel en goed te openen is, maar ook om te controleren of het systeem eronder nog wel functioneert. “Is de kraan ook open te draaien en komt er water uit?”, aldus Van Dolen. ,,Simpele vragen, maar het zal niet de eerste keer zijn dat er van uit wordt gegaan dat het werkt, maar dat dit dus niet het geval is. En dat moeten we voorkomen.’’

Het raadslid stelt de volgende vragen aan B&W:
1. Is het college bekend met het feit dat het overgrote deel van de brandkranen last heeft van achterstallig onderhoud. Dat putdeksels zijn dichtgeslibd of overwoekerd. Dat gevelbordjes onleesbaar zijn of gewoon er niet zijn. Dat attenderingspaaltjes ontbreken of kapot zijn,

2. Deelt het college de mening dat dit een ongewenste en potentieel gevaarlijke situatie is? Zo niet, waarom vindt het college dat dan niet het geval,

3. Kan het college aangeven hoe de aansprakelijkheid is geregeld als een kraan die zou moeten functioneren, onvoldoende bereikbaar is/functioneert waardoor de brand onevenredig veel groter wordt of dat er slachtoffers vallen,

4. Kan het college aangeven wat Dunea, die verantwoordelijk is geworden voor het onderhoud, op jaarbasis als vergoeding krijgt,

5. Is het college ook van mening dat we kunnen stellen dat dit achterstallig onderhoud wijst op onvoldoende controle van de zijde van Dunea. Zo niet: waarom niet,

6. Zo ja: kan het college aangeven wat ze gaat doen om op korte termijn een helder inzicht te krijgen in de staat van de brandkranen en de problemen aan te pakken? (foto D66)