Nieuws
Den Haag kijkt weer naar Vlietzone

B&W van Den Haag laten een studie doen naar de ruimtelijke betekenis van de Vlietzone: het gebied tussen de Vliet, het Zeeheldenkwartier Leidschendam-Voorburg, de A4 en Rijswijk. De studie moet de basis gaan vormen voor een Gebiedsvisie Vlietzone waarin Den Haag wil gaan aangeven welke ontwikkelingen men in het gebied wil.

In een Haagse Beheersverordening Vlietzone uit 2011 staat dat verstedelijking van het gebied mag mits éénderde groen, natuur, sport en recreatie blijft. In de nota Gebiedsperspectief A4/Vlietzone uit 2013 staat dat het bij de Vlietzone gaat om een toekomstige toplocatie waarvan de kansen niet gefrustreerd mogen worden.

Ten aanzien van Vlietzone-oost (ten zuidoosten van het Prins Clausplein) wordt gesproken over een ‘aantrekkelijk stedelijk milieu’. Voor de rest van het gebied wil Den Haag meewerken aan ‘private ontwikkelingen’, inclusief de aanleg van nieuwe ‘landgoederen’.

In de woonvisie van Den Haag wordt de Vlietzone genoemd als gebied voor woningbouw. Dat staat ook in provinciale scenario’s met als titel ‘Meer bereiken’. De nieuwe Omgevingsvisie van de provincie vermeldt de Vlietzone niet expliciet.

Wel omarmde de provincie de idee van een nieuw landschapspark Zuidvleugel. Daaronder valt ook het gebied langs de Vliet. Water en groen zouden er verbonden moeten worden met de stad. Tegelijk zou de kwaliteit van het gebied omhoog moeten worden gebracht.