Nieuws
Gemeente beticht van onbehoorlijk bestuur

De gemeente heeft het beleid inzake snippergroen – stukjes gemeentegrond die inwoners bij hun tuin of erf hebben getrokken – verscherpt. Dat geldt ook voor reeds jaren lopende gevallen. Volgens direct betrokkenen is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

In 2016 startte de gemeente met het Project Snippergroen. Inwoners waarvan vermoed werd dat zij zich stukjes gemeentegrond hadden toegeëigend werden aangeschreven. Zij kregen een voorstel tot koop of huur. Wilden ze dat niet dan moesten ze de grond ‘schoon’ teruggeven aan de gemeente.

Het project startte in de Voorburgse wijk Essesteijn. Het leidde tot talloze conflicten tussen gemeente en bewoners aangezien de gemeente niet in staat bleek te kunnen aantonen dat het om gemeentegrond ging. Ondanks de problemen werd het project in 2018 binnen de hele gemeente gestart. Inmiddels zijn er ook in Stompwijk conflicten met inwoners ontstaan.

Uit een gemeentelijke mededeling blijkt nu dat op 1 juli 2019 een nieuwe regeling gronduitgifte is ingegaan. Die vervangt een sinds 2011 bestaande regeling. Onder de nieuwe regeling valt ook het Project Snippergroen.

Gesteld wordt dat alleen ‘verkoopverzoeken’ die voor 1 juli 2019 bij de gemeente waren ingediend, nog volgens de oude regeling worden behandeld. Bij het Project Snippergroen gaat het echter niet om ‘verkoopverzoeken’. De gemeente doet inwoners binnen dat project een bod voor koop of huur. Dat vervalt na vier weken.

Volgens direct betrokkenen betekent dit dat inwoners die al voor 1 juli 2019 te maken hadden met het Project Snippergroen, nu ineens te maken krijgen met een nieuwe regeling.

De gemeente stelt met de nieuwe regeling te zijn gekomen om het beleid beter te laten aansluiten op de praktijk. Alleen inwoners die naar tevredenheid van de gemeente kunnen aantonen dat zij het stukje snippergroen al meer dan 20 jaar in hun bezit hebben, ontspringen de dans.

Bewoners die koop of huur afwijzen en de grond ook niet willen teruggeven, zullen via de rechter aangepakt worden. De kosten daarvan wil de gemeente op hen verhalen. Kosten voor het ‘ontruimen’ van de grond (weghalen bebouwing, afscheiding en tuininrichting) moet de betrokken burger ook betalen.