Nieuws
Gemeente deelnemer in Schone Lucht Akkoord

Leidschendam-Voorburg sluit zich aan bij het Schone Lucht Akkoord (SLA) van de rijksoverheid, de provincies en de 40 grootste gemeenten van Nederland (G40). Dat hebben B&W besloten. Door deelname denken B&W efficiënter te kunnen werken aan een betere luchtkwaliteit.

Het kabinet heeft de ambitie om samen met provincies en gemeenten een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen om gezondheidswinst voor iedereen te realiseren. Dit krijgt vorm in het SLA. In 2020 wil de rijksoverheid er geld voor vrij maken.

Inzet van het kabinet is om in alle sectoren (verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie, huishoudens, luchtvaart) de luchtvervuiling te laten dalen zodat er in 2030 een gezondheidswinst van 50 procent wordt bereikt in vergelijking met 2016. Dat betekent jaarlijks 4000 tot 5000 doden door luchtvervuiling minder. Omgerekend naar maatschappelijk baten gaat het om 3 tot 7 miljard euro.

Er starten ook een aantal proefprojecten:

• Lokale aanpak van gezondheidsschade door houtstook en houtstookvrije (nieuwbouw)wijken,

• Een schone, gezonde haven,

• Schonere landbouw,

• Betere benutting mogelijkheden vergunningverlening industrie,

• Uitwerking en doorontwikkeling van een lokale aanpak van de luchtkwaliteit met inwoners, bedrijven en overheden.

In de gemeenteraad is al herhaaldelijk aangedrongen op maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. B&W wezen er echter ook telkens weer op dat de gemeente tussen een  aantal snelwegen ligt waardoor veel luchtvervuiling ontstaat. De gemeente zelf kan daar echter weinig tegen doen. Datzelfde geldt voor de luchtvervuiling die met zuidwesten wind uit de richting van Den Haag wordt aangevoerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter