Nieuws
D66 vreest financieel debacle door nieuwe omgevingswet

D66 maakt zich zorgen over de invoering van de omgevingswet en de gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Is de gemeente wel goed voorbereid? Heeft de gemeente het financiële plaatje wel helder? ” Over een kleine anderhalf jaar is de volgende grote decentralisatie van rijk naar gemeenten een feit. Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Allerlei kleine regelingen op het gebied van de openbare ruimte en “bouwen en wonen” worden dan gevangen in 1 regeling.

“Op zich een goede ontwikkeling, want de inwoners krijgen ook meer zeggenschap en mogelijkheid tot initiatief.” aldus Peter van Dolen. “Maar”: vraag hij zich af: “Heeft de gemeente wel goed nagedacht over de financiële gevolgen? “Uit de analyse van de fractievoorzitter van D66, Jacco van Maldegem, blijkt duidelijk dat de financiële positie van de gemeente niet rooskleurig is. Bij gelijkblijvend beleid zullen tekorten blijven oplopen en moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Keuzes die dit college voor zich uit schuift.”

Maar hoeveel gaat de invoering van die nieuwe omgevingswet wel kosten en zijn de kosten wel goed ingeschat? Van Dolen vreest dat onvoldoende scherp financieel inzicht straks de gemeente de das om kan doen. “Uit onderzoek van de gemeente Bergen, een gemeente half zo groot als Leidschendam Voorburg, blijkt dat alleen al de kosten van invoering 3,3 miljoen euro bedragen. Dit terwijl het onderzoeksbureau geen besparingen in de toekomst voorziet. Een uitkomst met grote gevolgen waar de gemeente Bergen erg van is geschrokken”.

Van Dolen vreest nu dat onze gemeente iets te makkelijk uitgaat van rekensommen van het rijk, terwijl de berekening van de gemeente Bergen veel extra kosten voorziet. “ Ik maak me zorgen want ik voorzie dat dit college ook hier geen harde inzichten heeft en dat we straks worden geconfronteerd met grote financiële problemen die ten koste zullen gaan van de stabiliteit van de begroting. Een begroting die nu al heel wankel is,”aldus Van Dolen. Daarom vraagt D66 aan het college om een helder inzicht in de financiële rekensommen van dit college.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter