Dit zijn de kandidaat-gedeputeerden die de komende 4 jaar gaan samenwerken aan ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ Want dat is het motto van het Coalitieakkoord 2019 – 2023. Gisteren hebben de gedeputeerden zij zichzelf voorgesteld en het Coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zet zich de komende 4 jaar in om Zuid-Holland iedere dag beter te maken. Ze gaan voor een optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie €160 miljoen extra uittrekken. De kandidaten zijn Floor Vermeulen (VVD) , Jeannette Baljeu (VVD),  Willy de Zoete (CU-SGP), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (CDA).

De nieuwe coalitie stimuleert het sneller bouwen van betaalbare en energie neutrale woningen. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Per regio worden hierover afspraken gemaakt. Inwoners moeten kunnen kiezen op welke manier ze reizen per auto, fiets of openbaar vervoer. Samen met partners zet de coalitie in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. Zuid-Hollanders krijgen meer ruimte voor ontspanning, zoals het bezoeken van erfgoed. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.

Wie de komende 4 jaar op een innovatieve manier aan de slag gaat voor een beter klimaat heeft de provincie aan haar zijde. De coalitie schuwt het experiment niet en biedt ruimte aan maatwerk om iedereen schone energie te geven. Gedacht wordt aan aardwarmte, restwarmte en waterstof. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn zodat iedereen mee kan doen.

De provincie wil samen met bedrijven en scholen meer innovatieve banen scheppen. Ook koestert Zuid-Holland haar landbouw. De coalitie gaat samen met agrariërs op zoek naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter