Nieuws
Belangengroep wantrouwt gemeente

De Belangengroep  Benutten als bedoeld’ neemt geen genoegen met de 165 stukken die B&W vrij hebben gegeven inzake de bereikbaarheid van en doorstroming in het Damcentrum van Leidschendam. B&W deden dat naar aanleiding van een beroep van de Belangengroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

B&W hebben in de stukken grote delen weggestreept. De Belangengroep accepteert dat niet, zeker niet gezien de grote hoeveelheid weggestreepte delen.

Ook het feit dat de Belangengroep geen kennis mocht nemen van emails omdat die ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw zouden bevatten, is de Belangengroep in het verkeerde keelgat geschoten. Men wijst erop dat mails van Bouws’ voorganger Floor Kist wel openbaar zijn. ‘Indien de mening van de heer Kist openbaar is, dan dient de mening van mevrouw Bouw tevens openbaar te zijn’, stelt de Belangengroep.

Waarom stukken, dan wel delen ervan, niet openbaar worden omdat het zou gaan om een ‘eigen mening’ ontgaat de Belangengroep eveneens. Zeker omdat dit ook het geval is als er in de stukken wordt gesproken over ‘we’. Dat is dus geen individuele mening.

De Belangengroep valt ook over het feit dat men geen teksten te zien krijgt van een beraad dat er geweest is met ondernemers uit het Damcentrum. Dat dat beraad is geweest heeft wethouder Bouw op 2 april erkend. Op 9 april ontkende ze het echter weer. Op 6 mei gaf de ambtelijke procesbegeleider weer toe dat er met ondernemers was gesproken maar dan op hun initiatief. ‘Hier is potentieel sprake van misinformatie dan wel feitelijk onjuist informeren van raadsleden en burgers’, stelt de Belangengroep nu.

De Belangengroep claimt verder een groot aantal ambtelijke stukken te missen (bijvoorbeeld van de projectleider en dienst assistent) terwijl het bij andere stukken die wel zijn verstrekt gaat om concepten en geen definitieve versies.

Tenslotte valt de Belangengroep nog over het feit dat invoering van tweerichtingsverkeer op de Oude Trambaan in combinatie met selectieve toegang van auto’s tot het Damcentrum in eerste instantie zo maar terzijde werden geschoven (terwijl bekend was dat het een gunstig effect zou hebben op bereikbaarheid van en doorstroming in Damcentrum) en later werd verklaard dat die combinatie te weinig opleverde. Later werd er plots weer wel studie naar gedaan, zonder nadere uitleg over redenen en achtergronden.

Verbazing wekt het ook dat bij alle stukken die openbaar werden een ‘afwegingskader’ zat; een stuk waar bewoners en ook de gemeenteraad later herhaaldelijk om vroegen maar waarbij steeds werd gemeld dat het niet bestond.

Op alle genoemde punten wil de Belangengroep nadere informatie van B&W. Men heeft dan ook bezwaar aangetekend bij een onafhankelijke commissie over de wijze waarop B&W nu heeft geopereerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter