B&W zijn niet tegen een bebouwing van de Vlietzone in het stuk tussen de Utrechtsebaan en de gemeentegrens van Rijswijk. Dat blijkt uit een brief die toenmalig wethouder en loco-burgemeester Marcel Houtzager op 26 augustus 2013 aan B&W van Den Haag zond. Het was een reactie op de Haagse nota Gebiedsperspectief A4/Vlietzone.

Onlangs bleek dat B&W van Den Haag een studie laten doen naar de ruimtelijke betekenis van de Vlietzone: het gebied tussen de Vliet, het Zeeheldenkwartier Leidschendam-Voorburg, de A4 en Rijswijk. De studie moet de basis gaan vormen voor een Gebiedsvisie Vlietzone waarin Den Haag wil gaan aangeven welke ontwikkelingen men in het gebied wil.

Volgens Houtzager zijn de verstedelijkingsmogelijkheden van de Vlietzone wel beperkt. Hij vraagt Den Haag het woord ‘grootschalig’ te schrappen. Houtzager stelt Den Haag voor in te zetten op een bijzondere woonomgeving waarbinnen groen en stedelijke voorzieningen samen vallen. Voor de bebouwing bepleit Houtzager ‘een campussetting’. Hij keert zich echter tegen regels voor de bebouwing van kavels.

Voor het deel van de Vlietzone tussen de Utrechtsebaan en het Zeeheldenkwartier in Leidschendam-Voorburg bepleit Houtzager het versterken van natuur, recreatie, landgoederen en sport.

Leidschendam-Voorburg wil betrokken worden bij de ontwikkeling van de Vlietzone, zo geeft Houtzager aan. Hij pleit voor zorgvuldige communicatie en het actualiseren van de Haagse nota in de toekomst.

Houtzager schrijft verder dat de (groene) kwaliteiten van het gebied beschermd en versterkt moeten worden. Het gebied leent zich ook voor duurzaamheidsinitiatieven doch niet voor windmolens, zo geeft hij aan. Ook keert de toenmalige wethouder zich tegen grote transferia in het gebied: parkeerplaatsen voor auto’s met stations voor openbaar vervoer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter