Moeten automobilisten die vanuit de Damhouderstraat over de Sluisbrug het Damplein op rijden daar nu 30 kilometer per uur rijden of mogen ze harder? Volgens omwonenden mogen de bestuurders het gaspedaal indrukken. Het bord voor zone 30 staat immers voor de kruising van Damhouderstraat met Delftsekade/Sluisplein. Na de kruising komt de brug en daarna het kruispunt Damhouderstraat/Sluiskant. Vervolgens rijdt men het Damplein op, waar geen bord meer staat dat aangeeft dat hier maximaal 30 gereden mag worden. Dat zou wel moeten want dit soort geboden vervallen, zonder bordenherhaling, na kruisingen. De gemeente weigert echter een herhalingsbord op Damplein te plaatsen. Wel wil de gemeente ertoe overgaan de Van Ravesteijnkade richting Sluiskant te beborden zodat duidelijk wordt dat automobilisten van die kant af niet naar Sluiskant mogen rijden. Zo’n bord ontbreekt nu. Alleen op de kruising Damhouderstraat/Sluiskant staat nu een bord dat aangeeft dat Sluiskant alleen vanaf die kant ingereden mag worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter