Nieuws
Vragen over Avenio-trams HTM

De grijs-rode Avenio-trams van de HTM zijn slecht toegankelijk voor gehandicapten. Zo zijn de trams te hoog ten opzichte van de halte. Dat het Haagse gemeenteraadslid Maarten de Vuyst (GroenLinks) in vragen aan B&W. De trams rijden ook op lijn 2 die Leidschendam-Voorburg aandoet.

Volgens het raadslid voldoen de trams door het hoogteverschil niet aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. ‘Deelt het college de mening met GroenLinks dat het VN-verdrag het stadsbestuur verplicht om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, ook wanneer een trammodel al is aangeschaft?’

De Vuyst wil horen wat B&W aan de toestand denken te gaan doen. ‘Hoe makkelijk of moeilijk is het voor tramchauffeurs in Avenio-trams om passagiers met een beperking te helpen met instappen? Als de afstand tussen chauffeur en passagier relatief groot is op welke manier kan het college ervoor zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is om passagiers met een beperking te helpen met het instappen? Welke andere mogelijke maatregelen ziet het college voor zich die ertoe kunnen leiden dat de nieuwe Avenio-trams wel toegankelijk worden voor mensen met een beperking?’

Overigens zijn GroenLinks nog andere klachten over de trams ter orde gekomen. Er zijn geen opklapstoeltjes naast de rolstoelplek, wat de tram minder toegankelijk maakt voor mensen met een rollator. Hierdoor zijn zij geneigd op de kinderwagenplek te zitten, waar geen uitstapknop te vinden is en waar het moeilijker wordt om de bestuurder te spreken. (foto HTM)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter