Nieuws
Gemeenteraad moet eigen openbaarheid regelen

De gemeenteraad moet voortaan zelf verzoeken die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden gedaan over interne aangelegenheden van de raad, gaan behandelen. Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar de gemeenteraad bericht. Tot nu toe handelen B&W dat soort verzoeken af op grond van een ‘Algemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg’.

De afdoening van aan de gemeenteraad gerichte verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is op grond van het besluit gedelegeerd aan het college. Die delegatie heeft een eenvoudige, praktische reden. De bij de raad ingediende Wob-verzoeken zullen in bijna alle gevallen betrekking hebben op documenten die door het college zijn voorbereid en daarna aan de raad zijn toegestuurd voor behandeling en/of besluitvorming. Niet de raad, maar het college als ‘opsteller– eigenaar’ van die documenten kan dan het beste die Wob-verzoeken afdoen, zo is de gedachte.

Nu is gebleken dat zulks niet altijd zo is. Zo zijn er bij de griffie twee Wob-verzoeken binnen gekomen inzake een onderzoek naar het vergadermodel van de gemeenteraad, en voorstellen dat model te wijzigen. Die verzoeken zijn nu door B&W behandeld terwijl het een zuiver interne aangelegenheid van de gemeenteraad betrof.

Het algemeen delegatiebesluit wordt nu zo veranderd dat de delegatie zich beperkt tot documenten die zijn voorbereid door het college van B&W. Aan de raad gerichte Wob-verzoeken over documenten die niet door het college zijn voorbereid, vallen daarmee in de toekomst buiten de delegatieregeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter