De rechter moet de voor september geplande grootschalige bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland, tegen houden. De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 hebben bij de Haagse rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd waardoor de kap niet door zou kunnen gaan.

De vijf organisaties vragen van de rechter een zitting voor 15 september. Mocht dat niet lukken dan willen zij dat de rechter bij de provincie Zuid-Holland, eigenaar van Vlietland, gedaan krijgt dat de kap wordt opgeschort totdat over het verzoek van de vijf organisaties door hem is beslist.

Parallel aan de zaak rond een voorlopige voorziening hebben de vijf organisatie een rechterlijke procedure aangespannen tegen de massale bomenkap en de onwil van de provincie Zuid-Holland om daarover met hen als belanghebbenden te overleggen.

Eén werkdag voor de zomervakantie maakten de provincie en Staatsbosbeheer bekend deze herfst negentien bosvakken in Vlietland helemaal te willen kappen dan wel sterk uitdunnen. Overleg werd geweigerd met de mededeling ‘de noodzaak van de plannen staat niet ter discussie’.

Volgens de vijf organisaties wordt er bij de kapplannen alleen gekeken naar het gevaar dat zieke of dode bomen zouden kunnen opleveren voor bezoekers van Vlietland. Er is geen rekening gehouden met andere zwaarwegende belangen. En er geen enkel blijk van gegeven de urgentie van het vellen van bomen in een bosvak of het vellen van een heel vak te hebben afgewogen tegen die andere belangen.

‘Maar óók alleen vanuit veiligheidsoogpunt is het twijfelachtig, dat er in Vlietland 19 bosvakken zijn die helemaal geveld of gedund dienen te worden en dat alle bomenkap nog deze herfst dient te gebeuren en niet over meer jaren gespreid kan worden’, aldus de organisaties.

‘Staatsbosbeheer heeft het bos in Vlietland begin vorig jaar al geïnspecteerd en heeft toen ook al geconstateerd dat er veel zieke en dode bomen stonden. Toch heeft dat tot nu toe niet tot het vellen van substantiële aantallen gevaarlijke bomen geleid, hoewel men toen wel vond dat er bomen moesten worden gekapt, want anders moest heel Vlietland ‘uit veiligheidsoverwegingen afgesloten worden’. Op de vraag of er nu op dit moment al sprake is van gevaarlijke situaties wordt op de website van Staatsbosbeheer geantwoord: ‘Nee, op dit moment is het gebied veilig’.’

‘Vlietland is deze zomer volledig toegankelijk geweest voor de vele recreanten; er zijn geen delen afgezet en er zijn ook geen waarschuwingsborden geplaatst. In het advies over de kapplannen staat verder slechts bij 2 bosvakken, dat het kappen al in 2019 moet plaatsvinden’.

De vijf organisaties hekelen ook de opstelling van de provincie. Men wil pas in de tweede helft van september reageren op het aanbod van de vijf om samen alternatieven voor de kap uit te werken. Dan is die kap echter al begonnen. Overleg is derhalve niet zinvol. De opstelling van de provincie is ‘onaanvaardbaar’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter