,,Afgelopen vrijdag werden er in park Vreugd en Rust verschillende paden afgesloten door een vuurwerkbedrijf dat een vuurwerkshow voorbereidde voor een bruiloft, die gehouden werd in restaurant Central Park aan het Oosteinde in Voorburg.

In een artikel dat de volgende dag op Vlietnieuws verscheen, las ik dat de gemeente om een reactie was gevraagd. De gemeente verwees door naar de provincie, en wekte daarmee de indruk geen partij te zijn. En dus ook geen moeilijke vragen hoeft te beantwoorden van inwoners die niet zo blij waren met de afsluiting en de bijbehorende overlast.

Dat de gemeente wel degelijk betrokken is bij de afsluitingen blijkt wel als we de informatie op de website van de provincie Zuid-Holland tot ons nemen. Op de betreffende website, https://www.zuid-holland.nl/@8097/vuurwerk/, staat overzichtelijk uitgelegd hoe een vuurwerkbedrijf een melding kan indienen voor het afsteken van vuurwerk. De melder moet daarbij een aantal gegevens mee sturen, waaronder toestemming van de eigenaar als er wegen of paden moeten worden afgesloten.

Er zijn paden afgesloten in park Vreugd en Rust, dat sinds 1961 eigendom is van de gemeente. Als de melding door het vuurwerkbedrijf correct is gedaan, dan heeft de gemeente hiervoor dus toestemming gegeven. Als het vuurwerkbedrijf geen toestemming aan de gemeente heeft gevraagd voor het afsluiten van de paden, dan hebben ze de wet overtreden en is de melding niet rechtsgeldig. Het vuurwerkbedrijf heeft dan zonder toestemming paden afgesloten. In beide gevallen is er een rol weggelegd voor gemeente. Misschien kunnen de betrokken ambtenaren zich nog eens over deze zaak buigen.”

(naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter